.....................ว่ากันว่า..........................

+7 votes
20 views
asked Aug 24, 2015 in คำถามอื่น ๆ by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,790 points)

"ไม่มีความสุขอื่นใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการมีอิสระในชีวิต"
ได้ยนือยู่บนขาของตัวเอง ดูแลตัวเอง ทำสิ่งที่อยากทำ
ดังนั้นกฏข้อแรกของชีวอตที่คุณควรจำไว้ก็คือ "จงพึ่งตัวเอง"
ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ต้องพยายาม
เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คุณรู้สึกนับถือตัวเอง
และมีความสุขที่แท้จริงในชีวิต
CR.คิดเป็นชีวิตเปลี่ยน[หนังสือ]

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 25, 2015 by ครูแก่ (782,390 points)
แนวคิดนี้ มีคุณค่ามากเลยครับ
+1 vote
answered Nov 7, 2017 by Pa-Mok (891,920 points)
แบบว่า.. หากทําได้จริง  แสดงว่า  บุคคลผู้นั้นรู้จักตัวตนของตัวเอง.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...