เนื้อเพลงซึ้งมากและคงตรงกับชีวิตใครหลายๆคน

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 14, 2015 by Pa-Mok (894,020 points)

ขอขอบคุณครับ

เพลง. >  รักให้พอดี....เท่านี้....เพียงพอ.

ก็คงจะใช่  สําหรับใคร..........................บางคน.

+3 votes
answered Aug 14, 2015 by ครูแก่ (783,290 points)
ตรงอยู่บ้างครับ  ขอบคุณสำหรับเพลงที่เสนอ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...