แวะมาทักทายเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย...ยามเย็นขอรับ

+6 votes
27 views
asked Aug 11, 2015 in ความรัก by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)
ท่านทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
.... จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กัน และกันเลย
........ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้ พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
............ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
 
จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ
 
สวัสดี...ยามเย็นขอรับ

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+2 votes
answered Aug 12, 2015 by Pa-Mok (900,780 points)

สาธุ....สาธุ  หลวงลุง.

+1 vote
answered Aug 12, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
สวัสดีครับคุณลุง
+2 votes
answered Aug 14, 2015 by หริณะ (4,500 points)
ทักด้วยค่ะ
+1 vote
answered Oct 6, 2015 by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)

เดินทีละก้าว เปิบข้าวทีละคำ

เจริญธรรมทุกท่านขอรับ

 

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...