ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยที่เรียนแล้วเข้าใจง่ายกว่า ?

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Aug 9, 2015 by ยี ช่างสงสัย (40,260 points)
selected Aug 15, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ภาษาไทยค่ะครู

สวัสดีค่ะ ครูแก่ ไม่เจอนานเลย สบายดีมั้ยคะ
commented Aug 9, 2015 by ครูแก่ (783,290 points)
สบายดีครับ  ยังคิดถึงเสมอ
+3 votes
answered Aug 9, 2015 by Pa-Mok (893,290 points)

ไม่ว่า ภาษาอะไร  ?  ซึ่งเป็นภาษาของชาติของตัวเราเอง  ย่อมเข้าใจได้ง่ายกว่า ภาษาอื่นๆ

เพราะตัวเรา ได้เริ่มเรียน การพูด – การสะกด – การเขียน  ฯ  แต่งประโยค ให้ถูกหลักไวยากรณ์ มาจนเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้ว

การเริ่มเรียนภาษาอื่น  หรือภาษาที่ 2  จะมีความยาก ลำบากในการทำความเข้าใจ 

ซึ่งจะต้องใช้เวลา  ในการเรียน  ฝึก  ปฎิบัติ  + สมองการรับรู้ของบุคคลผู้นั้นด้วย.

+3 votes
answered Aug 14, 2015 by หริณะ (4,500 points)
อนู่เมืองไทยภาษาไทยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วค่ะ เพราะสังคมแวดล้อมรอบข้างมีแต่คนพูดภาษาไทยทั้งนั้น
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...