หากเมืองไทยขาดน้ำ จะเกิดอะไร ? ขึ้น

+8 votes
65 views
asked Jul 12, 2015 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (912,800 points)
edited Jul 12, 2015 by Pa-Mok

โดยเฉพาะนํ้าที่ใช้ในการเกษตรต่างๆ.

นํ้าที่จะต้องใช้กับชีวิตประจําวัน.

คลองระพีพัฒน์ ปทุมธานี.ธัญบุรี  แห้งขอด แจ้งผลิตน้ำประปาไม่ได้แล้ว.  

 

Image result for รูปเขื่อนสิริกิต

image

image

image

image

 

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Jul 13, 2015 by Light (300,080 points)
ผู้คนอดอยาก ข้าวยากหมากแพงค่ะ ปัญหาสังคมเศรษฐกิจจะตามมา

แต่คนมีปัญญาเดี๋ยวคงมีมาตรการแก้ไข
+3 votes
answered Jul 13, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
เกิดสงครามแย่งชิงน้ำครับ

หนักหน่วงบ้าง  เบาๆ บ้าง

แล้วแต่องค์ประกอบและบริบทที่แตกต่างกันไป
+4 votes
answered Jul 13, 2015 by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)
edited Jul 13, 2015 by ลุงยิ่งใหญ่1
แห่ะๆ... ถ้าขาดน้ำก็ไม่ครบธาตุ 4 สิครับ
+4 votes
answered Jul 14, 2015 by CallMe_JK (376,460 points)
เราต้องหามาตรการ เอาน้ำทะเล

น้ำเสีย มาเป็นน้ำใช้

 

ขนาดประเทศทางทะเลทรายยังปลูกพืชได้

 

เรารู้ล่วงหน้า กันไว้ก่อน ไม่น่าจะเกิด

แต่ถ้ามันสุดจะแก้ไขแล้ว

เราก็ต้องปรับตัว เปลี่ยนชีวิตกันไปค่ะ
+3 votes
answered Jul 18, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
เกิดธุรกิจขายน้ำดื่ม นำเข้าน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน อุตสาหกรรมน้ำดื่มได้รับ

การยอมรับไม่มีใครยี้ว่าเมืองไทยน้ำท่าเยอะซื้อน้ำทำไม คนรุ่นใหม่ถูกฝึกให้

ซื้อน้ำมานานพอจะชินค่ะ

น้ำในการเกษตรคนที่อยู่ใกล้คลองส่ง ชินกับการจ่ายเงินค่าเปิดน้ำเข้าคลองส่ง

เข้าที่ตัวเองมานานแล้ว

หลายพื้นที่เลียนรู้การขอน้ำจากประปาท้องถิ่น โดยยินดีจ่ายค่ารถน้ำให้ส่งเข้า

โรงงานอุตสาหกรรม

ข้าวแพง ผัก ผลไม้ราคาสูง ตามมาด้วยเนื้อสัตว์ที่ต้องอาศัยพืชเป็นส่วนประกอบ

ของอาหาร เด็กโง่ ๆ บางคนจะพูดว่า โธ่ ก็กินขนมปังสิ....น้ำผลไม้กระป๋องก็มี...

รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปเพราะ คนจะพูดน้อยลง ปวดหัวง่าย ค่อย  ๆ ตาย

จากไป ........................................แม่ไม่มีเงินก็ไปกดเอทีเอ็มสิ.....................

มองโลกในแง่ร้ายนะนี่ ^^
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...