การเปิดญาณทัศนะ | การเปิดตาที่สาม เปิดทำไม ทำอย่างไร เพื่ออะไร ทำไมต้องเปิด

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Jul 12, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
การเปิดตาที่สาม มีไว้เพื่อพิสูจน์ นรกสวรรค์ มีจริง การเวียนว่ายตายเกิดมีจริง ได้มีไว้เล่นๆ ลองของ 
หากท่านหวังว่า มาลองดูเผื่อจะได้ หรือมาเล่นๆ ไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมอะไรเลย

ท่านไม่ควรมา เพราะจะเปิดไม่ได้
 
 
+3 votes
answered Jul 12, 2015 by ครูแก่ (783,010 points)
ถ้าสนใจจริงก็ลองได้ครับ
+4 votes
answered Jul 14, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
ดี ถ้าทำเพื่อเรียนรู้ และป้องกันข้อเสีย ไม่ใช่เพื่ออวดอ้างอิทธิฤทธิ์ น่าศึกษา ไว้รู้เฉพาะตน

 

คนบางคนสะสมมามาก เกิดมาชาตินี้ติดตัวมาเลย ฟ้าสั้ง
+1 vote
answered Nov 7, 2017 by Pa-Mok (892,700 points)
ขอรับรู้ไว้เป็นข้อคิด  เพียงอย่างเดียว.

เพราะปฎิบัติ  ไม่ได้.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...