พุทธประวัติ

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+4 votes
answered Jun 12, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
ได้ความรู้ดีนะ
+1 vote
answered Nov 8, 2017 by Pa-Mok (893,130 points)

ยังพอจะจําได้บ้าง  จากที่ได้เรียนมา.

พุทธประวัติ..  >   ประวัติของพระพุทธเจ้า, เรื่องราวต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดถึงเรื่องราวต่างของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...