จะเอาจริงแล้วนะ ?

+5 votes
35 views
asked Jun 8, 2015 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (892,700 points)
edited Jun 9, 2015 by Pa-Mok

กทม. เอาจริงจับปรับ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง- ถ่มน้ำลายลงถนน ปรับ 2 พันบาท.ทิ้งลงแม่น้ำลำคลองปรับเป็นหมื่น.

นายโสภณ โพธิสป ผอ.สำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยว่าปฏิบัติการเข้มงวดจับ-ปรับจริง ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ พ.ศ.2535 และ พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่าด้วยเรื่องการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ผู้ใดทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะ ถือมีความผิดตามกฎหมาย ต้องถูกจับและถูกปรับ ได้แก่ ทิ้งขยะลงพื้น/ถ่มน้ำลาย/ทิ้งก้นบุหรี่/คายหมากฝรั่งลงพื้น โทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท และทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการส่งเสริมวินัยและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ.

 

ขยะ

 

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Jun 8, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
หลายรอบของการเอาจริงในหลายสิบปีสำหรับกอทอมอ
รอบนี้ขอให้เป็นหนังฉายวนชนรอบตลอดไป.....ไม่ต้องเว้นวรรคเลยนะคะ
+4 votes
answered Jun 8, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
ดีมาก เอาเลยๆๆ
+4 votes
answered Jun 8, 2015 by ครูแก่ (783,010 points)
ดีครับ

เอาจริงไปทั่วราชอาณาจักรยิ่งดี
+3 votes
answered Jun 9, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
ดีมากๆเลยครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...