การนึกถึงเรื่องอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขใจ ?

+5 votes
23 views

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Jun 6, 2015 by Pa-Mok (892,710 points)
selected Jun 13, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

เรื่องที่....ได้มีโอกาสหาเวลาไปวัดทําบุญได้สําเร็จ.

เพราะ..วันเวลาฯ.ของทางศาสนา ( ไทย )    ไม่ตรงกับวันเวลาจริง ของทางสังคม-ชุมชน ในถิ่นที่อยู่ ( สังคม-ประเพณี-เชื้อชาติ-ศาสนา ต่างกัน )

+3 votes
answered Jun 5, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
เรื่องที่ได้ให้อะไรแก่ใครได้บ้าง
+3 votes
answered Jun 6, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ใบหน้าของนักศึกษาตัวน้อยที่บอกว่า เกรดดีกว่าเก่า
ทำสอบได้  และต่างคนมาจากต่างที่แต่เคารพในกัน
และกัน ทั้งดีใจ สุขใจ โล่งใจค่ะ
เพราะมันหมายถึงเวลาที่ต่างให้กันมีผลปรากฏแล้ว
จึงทำนายอนาคตได้ แม้เวลาต่อไปไม่มีเราพวกเขา
จะแก้ปัญหาเอง รู้จักกันช่วยเหลือกันได้ค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...