ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยอะไร ? ตรัสรู้ด้วยอะไร

+9 โหวต
53 ผู้ชม ถูกถาม Jun 28, 2014 ใน ศาสนา โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

6 คำตอบ

+5 โหวต
ด้วยการรู้แจ้งอริยสัจ 4 คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และมรรค ค่ะ
ถูกตอบแล้ว Jun 28, 2014 โดย ปลายทางแห่งฝัน (101,820 คะแนน)
+3 โหวต
ถามใหม่ พระพุทธเจ้าใช้อะไรตรัสรู้ ?
ถูกตอบแล้ว Jun 29, 2014 โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
+3 โหวต
พระพุทธเจ้า ทรงตรัสรู้ได้ ........

                เพราะทรงมีความมานะพยายามอย่างแรงกล้า ที่สามารถเอาชนะกิเลสทั้งหลายได้สําเร็จ.
ถูกตอบแล้ว Jun 29, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+3 โหวต
ใช้ญาณ(การหยั่งรู้ ความจริง) ในการตรัสรู้ ค่ะ
ถูกตอบแล้ว Jun 29, 2014 โดย ปลายทางแห่งฝัน (101,820 คะแนน)
+3 โหวต

คุณ @ปลายทางแห่งฝัน ตอบว่าใช้ญาณ

............................................................................

ปัญญาวรรค อภิสมยกถา


[๖๙๖] ย่อมตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและญาณในขณะแห่งโลกุตรมรรค
อย่างไร ฯ
             ในขณะโลกุตรมรรค จิตเป็นใหญ่ในการให้เกิดขึ้น และเป็นเหตุ
เป็นปัจจัยแห่งญาณ จิตอันสัมปยุตด้วยญาณนั้น มีนิโรธเป็นโคจรญาณเป็นใหญ่
ในการเห็น และเป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งจิต ญาณอันสัมปยุตด้วยจิตนั้น มีนิโรธ
เป็นโคจร ย่อมตรัสรู้ด้วยจิตที่เป็นปัจจุบันและด้วยญาณ ในขณะแห่งโลกุตรมรรค
อย่างนี้ ฯ
ถูกตอบแล้ว Jun 29, 2014 โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
+3 โหวต
ขอบคุณครับสำหรับสาระธรรมครับผม
ถูกตอบแล้ว Jul 1, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
...