คุณสามารถทำตาม "ย" ไหนมากที่สุดครับ ?

+5 votes
50 views
asked Apr 13, 2015 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (783,270 points)
ยิ้มแย้ม+เยือกเย็น+เยี่ยมเยือน+ยืดหยุ่น+ยกย่อง+ยินยอม+หยิบยื่น+ยืนหยัด

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+5 votes
answered Apr 13, 2015 by อัศวิน (136,440 points)
selected Apr 19, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ยิ้มแย้มไม่ค่อยยิ้มครับ ผมหน้านิ่ง แต่ยิ้มทีคนจะชอบเพราะนานๆทียิ้ม ไม่ก็ประหลาดใจ55

เยือกเย็น จริงๆผมใจร้อน แต่บทจะเย็นก็เย็นมากเป็นบางอารมณ์ครับ

เยี่ยมเยือน เฉพราะที่สนิทจริงๆครับ ที่อื่นเกรงใจครับบ้านผมถือคติไม่ให้ไปยุ่งบ้านใคร

ยืดหยุ่น ยินยอม หยิบยื่น ได้กับบางเรื่อง

ยกย่องคนที่สมควรจะได้รับ

ยืนหยัด เพราะเรามีจุดยืน  คิดว่ายืนหยัดทำได้มากที่สุดครับ โดยเฉพราะเรื่องที่มีคนอื่นต้อง

เข้ามาเกี่ยวข้องเดือดร้อนด้วย เราจะล้มไม่ได้อ่อนไหวไม่ได้ครับ
+4 votes
answered Apr 13, 2015 by Jasmine (236,630 points)

ยิ้มแย้ม ยินยอมคะ

+3 votes
answered Apr 14, 2015 by JNS (510,290 points)
จากมากไปหาน้อย
ตามนี้ครับ!!

ยิ้มแย้ม
ยืดหยุ่น
หยิบยื่น
ยินยอม
ยกย่อง
ยืนหยัด
เยี่ยมเยือน
เยือกเย็น

ครั๊บผ๊ม^___^
+3 votes
answered Apr 14, 2015 by Pa-Mok (893,100 points)

ย. >  ยินยอม. ครับ.

ยินยอม. > รู้จักการยอมแพ้ ลดแรงทิฐิ ที่มีลงบ้าง ในบางครั้ง – บางกรณี  เพื่อเป็นการถนอมน้ำใจ – รักษาน้ำใจ กับอีกฝ่าย.

ผลสุดท้าย เราก็อาจเป็นฝ่ายชนะใจเค้า.

0 votes
answered Apr 25, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
ยืนหยัดค่ะ ทำได้มากสุด

 

แต่ทำได้ทุกอันนะคะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...