เราใช้ไลน์อย่างเป็นการเป็นงานจะได้ไหม ?

+6 votes
20 views
asked Apr 10, 2015 in คอมพิวเตอร์ by ครูแก่ (783,290 points)
หรือว่าได้แค่เล่นๆ

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Apr 11, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
selected Apr 11, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ทุกวันนี้เป็นการเป็นงาน

ใช้ขออนุมัติ

ในการงาน

ใช้ส่งการบ้าน

ไม่ค่อยได้เล่นค่ะ เพราะเพื่อนสนิทจะโทรหา

แต่ก็ไว้ ทักทายเพื่อนบ้าง เผื่อไม่สะดวกโทรหาใคร
+2 votes
answered Apr 10, 2015 by JNS (510,290 points)
ได้ครับ!!..เพราะไลน์ก็คือ
ช่องทางการสื่อสารประเภทหนึ่ง
ซึ่งหากใช้ให้เป็นประโยชน์
ก็จะมีคุณค่าและสำคัญต่อการ
ทำงานและการดำเนินชีวิตครับ!!
+1 vote
answered Apr 16, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ก็ไม่ค่อยได้ใช้เล่นนะคะครู รับนัด เลื่อนนัดลูกค้าลูกศิษย์ลูกหาก็ไลน์ค่ะ

ประหยัดค่าโทรศัพท์ไปมากเชียว

-ใช้ติดต่อกลุ่มเพื่อน ยามป่วยไข้เกิดตายได้ชี้แจง

-ใช้ติดต่อกลุ่มลูกศิษ์คิดอ่านการศึกษา

-ใช้เปิดรับข้อความถามไถ่มา ได้ปลอบโยนบรรดาเพื่อนร่วมทาง
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...