หากไม่มี > ช่องว่าง < ระหว่าง คนรวย กับคนจน จะเกิดอะไร ? ขึ้นในสังคม

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Apr 7, 2015 by ครูแก่ (783,270 points)
จะเกิดความสงบสุขในสังคมครับ

อาชญากรรมหรือความขัดแย้งต่างๆ จะลดลง

เกิดสภาพอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วไป
+4 votes
answered Apr 7, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)

เกิดความงาม

ภาพการแลกเปลี่ยน อาหาร ข้าวของเครื่องใช้ ทำมาพออยู่พอกินค่ะ

ถ้าใจของคนในสภาพนั้นก็ประมาณนี้ แต่คนมีนิสัยไม่รู้จักพอ แข่งขัน 

ชอบทำลายก็มาก การปกครองในระบบปิดยังมีช่องว่าง

ระหว่างท่านผู้นำกับประชาชน ยอมรับดีกว่า ว่า คนเรารู้สึกดีเวลาที่มี

ความต่าง ฉลาดกว่า หากินเก่งกว่า ส่วนเกินที่หาได้ไม่มีทางเสมอกัน

เราเดินท่านก็ลงมาเดิน ทำไมเราเดินแต่ท่านมีรถประจำตำแหน่งดูจาก

ในหนังและอ่านนะคะ ผู้ดูแล ผู้คุ้มกฏก็คือความต่าง 

 

+3 votes
answered Apr 10, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
ทุกวันนี้ก็เลื่อมล้ำกัน

 

คงมีแต่ความรู้สึก กดขี่ ข่มเหง

ไม่เป็นธรรม และอาจก่อการจราจลในวันข้างหน้าค่ะ

 

เพราะจำนวนคนจนมีมากกว่า
+2 votes
answered May 8, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
ความเท่าเทียมครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...