ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

้การเล่นสงกรานต์แบบไหนที่ถูกต้องตามประเพณีนิยม ?

+3 โหวต
17 ผู้ชม ถูกถาม Apr 3, 2015 ใน คำถามอื่น ๆ โดย ครูแก่ (780,180 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

2 คำตอบ

+1 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด

   จากที่มีการบันทึก. >>>

1.ทำบุญตักบาตร. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต
2. ปล่อยนกปล่อยปลา. คนไทยมีความเชื่อว่าการปล่อยนกปล่อยปลา ถือว่าเป็นการอโหสิกรรมและชำระบาปในส่วนที่ตน
เป็นผู้ก่อ อีกทั้งทำให้เคราะห์ร้ายที่จะเกิดขึ้นหมดไป
3. ให้ทาน.แก่ผู้ที่ขัดสน เช่น คนชรา เด็กพิการ เด็กกำพร้า เป็นต้น
4. สรงน้ำพระพุทธรูป. และสรงน้ำพระภิกษุสามเณร
5. การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่. ได้แก่ บิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ และบุคคลที่มีพระคุณ การรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ด้วยต้อง
การขอขมาสิ่งที่อาจจะล่วงเกินผู้ใหญ่ ในบางครั้ง รวมถึงเป็นการขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล และข้อคิดเตือนใจแก่ตนเอง อีก
ทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย การรดน้ำ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ซึ่ง
แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของบุตรหลานที่มีต่อบุพการีหรือญาติผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรจากบิดามารดา ญาติผู้ใหญ่
เพื่อเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่
6. การละเล่นสาดน้ำ. ประเพณีนี้ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของวันสงกรานต์เลยทีเดียว ด้วยงานฉลองวันสงกรานต์นั้นเป็นช่วง ฤดูร้อน ประเพณีเริ่มจากการที่มีการสรงน้ำพระ และรดน้ำญาติผู้ใหญ่ การเล่นสาดน้ำนั้นนิยมกันในหมู่ของหนุ่มสาว น้ำที่ใช้สาดกันนั้นจะใส่น้ำอบ น้ำหอม

แต่..ในปัจจุบันประเพณีอันดีงามอันนี้ได้จางหายไปตามกาลเวลาและยุคสมัย.

ปัจจุบัน..มีการสาดน้ำกันอย่างรุนแรง รวมถึงได้มีการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการละเล่นสาดน้ำมากขึ้นด้วย

โดยรวม.>>>

สิ่งที่ปฏิบัติกันในวันสงกรานต์คือ การทำความสะอาดบ้าน ที่อยู่อาศัย  การสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นการบูชาประพรมพระพุทธรูปด้วยน้ำอบ น้ำหอม – สรงน้ำพระสงฆ์ – การทำบุญตักบาตร – การบังสุกุลอัฐิหรือการทำบูญกระดูกผู้ตายที่เป็นญาติมิตร - การปล่อยนก ปล่อยปลา – การก่อพระเจดีย์ทราย - การรดน้ำผู้ใหญ่เพื่อขอพร  และการเล่นสาดน้ำกัน ฯลฯ

 

image

image

imageimage

image

image

ถูกตอบแล้ว Apr 4, 2015 โดย Pa-Mok (888,280 คะแนน)
ถูกเลือก Apr 6, 2015 โดย ครูแก่
+1 โหวต
แค่รดน้ำ กันเบาๆ

 

ใส่น้ำหอม น้ำอบก็ได้ค่ะ หอมชื่นใจ

 

ไม่แต่งกายล่าอแหลม

 

และอื่นๆ ตามที่คุณ ป่าโมกข์ว่าไว้

สงกรานต์เราจะน่าเล่นที่สุดในโลก
ถูกตอบแล้ว Apr 10, 2015 โดย CallMe_JK (375,940 คะแนน)
...