งานบุญมหาชาติแถบบ้านคุณมีกัณฑ์หลอนไหม ?

+6 votes
27 views
asked Mar 14, 2015 in ศาสนา by ครูแก่ (790,650 points)
หรือมีแต่กัณฑ์ต้น

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Mar 15, 2015 by Pa-Mok (900,730 points)
selected Mar 17, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

ที่พักของผม กับวัด( ไทย ) อยู่ไกลกันมาก ( 40-45 ไมล์ )

จึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องกิจกรรมของวัด.

นอกจากวันสําคัญนั้นๆตรงกับวันหยุด ก็จึงจะมีโอกาสได้ไป.

+3 votes
answered Mar 14, 2015 by Light (300,080 points)
ไม่รู้จักเลยค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...