ทำบุญที่วัด

+5 votes
24 views
asked Mar 12, 2015 in ศาสนา by Dragonpung (9,060 points)
เดือนหนึ่งควรไปทำบุญที่วัดกี่ครั้งครับ

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+5 votes
answered Mar 12, 2015 by CallMe_JK (376,460 points)
ไปบ่อยๆก็ดีจ้า

ศาสนาจะได้มีคนมาทะนุบำรุง

 

หรือจะไปทุกวันพระ เอาตามสะดวก

 

ไม่ได้ไปก็นึกถึงองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่บ้านก้ได้

ความดีทำง่าย
+4 votes
answered Mar 12, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)
ไม่มีจำกัดหรอกปั๋ง

ไปทุกวันได้ยิ่งดี
+2 votes
answered Mar 12, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
ตามสมควรแก่ตนเองครับ

ไม่มีกำหนดไว้ตายตัว

แล้วแต่อาชีพการงานและอื่นๆ
+2 votes
answered Mar 12, 2015 by Pa-Mok (900,780 points)

ทำบุญ. >  เป็นการทำด้วยใจศรัทธา  หาได้มีกฎเกณ์-การบังคับ ใดๆไม่.

ทำบุญ. > ด้วยความสะดวก ทั้งกำลังกาย-ใจ-กำลังทรัพย์ จะทำให้จิตใจได้รับความสุข.

+2 votes
answered Mar 13, 2015 by JNS (511,530 points)
ทำได้ตามใจเลยครับ!!.
ไม่มีกำหนดจำนวนที่แน่นอนได้
ตามแต่จะสะดวกและโอกาสจะ
อำนวยให้ครับ!!
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...