มนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติได้ไหม

+5 votes
40 views
asked Mar 12, 2015 in ศาสนา by รักวรพงศ์ ภูเก็ต (77,800 points)

ธรรมชาติของใจตนและธรรมชาติอื่น

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Mar 12, 2015 by CallMe_JK (376,460 points)
มนุษย์ ที่เหนือ มนุษย์ จะสามารถอยุ่เหนือ ธรรมชาติในใจได้

 

และธรรมชาติได้ เช่น การทำอะไรที่คนทั่วไปทำไม่ได้ โดยใช้จิตนำ เช่น การเหาะ ลอยตัว ตัวเบา

 

คนสมัยก่อนทำได้

แต่ปัจุบันยาก เพราะกิเลสหนา

 

แต่มนุษย์ไม่มีทางอยู่เหนือธรรมชาติ ตราบใดที่ไม่หลุดออกจากวงโคจรของกฎแห่งกรรม และ กฎแห่งธรรมชาติ จ้า

 

นี่คือพี่คิดและเชื่อ แต่ความจริงเป็นแบบไหน คงมีคนรู้มา confirm again.
+4 votes
answered Mar 12, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
ผมว่าไม่ได้นะครับ

เพราะพวกเขาก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง

น่าจะเป็นการอยู่กันไปแบบผสมผสานให้พอดีๆ มากกว่า
+4 votes
answered Mar 12, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ถ้าฝึกก็ได้นะ เช่น ธรรมชาติย่อมมีทุกข์จากความโกรธ แต่เราฝึกที่จะไม่โกรธ

เราน้อยใจแทน ฮือ ๆ
+3 votes
answered Mar 13, 2015 by JNS (511,530 points)
คำว่าเหนือธรรมชาติคือ..ต้องไม่ใช่สิ่งที่มี
หรือความจริงที่มีอยู่หรือสิ่งเป็นไปได้
เช่น....ความไม่ตาย
มนุษย์ไม่สามารถอยู่เหนือความตายได้
...นอกนั้นมนุษย์สามารถ
ฝึกฝนให้เป็นไปได้เสมอ

ดังเช่นพระพุทธองค์ที่รู้จักกับธรรมชาติ
โดยแท้เพราะได้ฝึกตนเองและสำเร็จแล้ว
ดังที่ได้รับรู้กันโดยทั่วไปครับ!!
+2 votes
answered Mar 22, 2015 by Pa-Mok (900,780 points)
ตามความเข้าใจ

มนุษย์.  สามารถเอาชนะธรรมชาติได้  เป็นส่วนใหญ่.

แต่..มนุษย์ ไม่สามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...