คุณ คิดว่ามิตรภาพใน AnswerThai เราจะมีให้กันมากขึ้นได้อย่างไร ?

+5 votes
60 views
asked Mar 11, 2015 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (782,390 points)
edited Mar 12, 2015 by ครูแก่

การยิ้มแย้ม ยกย่อง ยินยอม ยืดหยุ่น เยือกเย็น

ระหว่างกันและกัน

จะช่วยอะไรได้บ้างไหม ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Mar 12, 2015 by Pa-Mok (891,920 points)
selected Mar 14, 2015 by ครูแก่
 
Best answer

ขอท้าวความย้อนหลังครับ.>

เพื่อนๆสมาชิกในบ้านหลังนี้ ส่วนใหญ่แล้ว  มาจาก สถาบันเดียวกัน กูรู และ

ส่วนใหญ่อีกเช่นกัน ที่ได้รู้จัก-ทักทาย-สนทนา ผ่านไป ผ่านมาฯ. กันมาดีในเว็ป กูรู

ฉะนั้น ผมจึงคิดว่า มิตรภาพ ต่างๆได้เริ่มก่อตัวมาแล้ว เมื่อครั้งกระนั้น  และมาสานต่อ ณ.เวลานี้.

  อีกทั้งสมาชิกทุกท่านในบ้านนี้. > 

> มีความเป็นตัวของตัวเองในแบบฉบับที่เรียกว่า ให้ความเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน  เคารพในความเป็น อาวุโส เช่น ในสถานะ ของไอดี >> ครูแก่ <<  ที่ใครๆจาก กูรู ย่อมรู้จักกันดี.

>  ให้ความช่วยเหลือ  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กัน ในแบบถาม-ตอบ-คอมเม้นต์ ฯ. ซึ่งทุกท่านก็มีพร้อมอยู่แล้ว.

>  และที่สำคัญ ณ.เวลานี้ ในบ้านหลังนี้  ยังไม่มี James Cameron ที่สร้าง อวตาร มาพูด-คุย-ถาม-ตอบ ปั่นคะแนน  หรือเกรียน-ก่อกวน ฯ

ผมคิดว่านี่คือ มิตรภาพ ที่พวกเพื่อนๆสมาชิกในบ้านหลังนี้ มีให้กันและกันดีที่สุดแล้ว.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การยิ้มแย้ม ยกย่อง ยินยอม ยืดหยุ่น เยือกเย็น ระหว่างกันและกัน จะช่วยอะไรได้บ้างไหม ?

> ดังที่บอกไว้แล้วข้างต้น  ผมคิดว่า เพื่อนๆสมาชิกในบ้านนี้ คงไม่มีปัญหาอะไร

เพราะแต่ละคน ได้รับการศึกษามากันดีแล้ว.

 

> แต่.สำหรับพวกเกรียน-อวตาร ฯ. นั้น  คงจะต้องมีประเด็นยกเว้น ที่ไม่สามารถรับ+ช่วยเหลือได้.

+3 votes
answered Mar 12, 2015 by JNS (510,290 points)
--สมาชิกแต่ละคนต้องพยายามสร้าง
จุดเชื่อมต่อของตนเองให้เกิดขึ้นก่อน
--เปิดจุดเชื่อมต่อให้สามารถต่อกันกับ
สมาชิกคนอื่นๆได้
--จูนระดับคลื่นให้ได้ความถี่เดียวกัน
โดยไม่อวดว่าคลื่นใครสูงกว่าใคร
--อาจมีบางคลื่นที่พยายามจูนแล้วแต่เกิด
ความผิดพลาด..ก็อย่าเก็บมาเป็นประเด็น
--คลื่นที่อาจแรงผิดปกติก็ให้ผ่านไปก่อน
โดยหลีกเลี่ยงการแทรกแซงคลื่นกัน
--พยายามสร้างความคุ้นเคยให้เกิดขึ้น
จากความต่างระดับของคลื่นแต่ละคน
จะได้ไม่รู้สึกว่ารับไม่ได้
--หากเกิดความผิดพลาดจากการถ่ายทอด
ตัวอักษร..ต้องรู้จักการให้อภัย
--สร้างสัมพันธ์โดยการใช้อารมณ์ขันเพื่อ
คลายเครียด
--พูดจาไพเราะหวานจับใจใครๆก็ชอบ
--ไม่ถือสาหาความกับสิ่งต่างๆที่ไมตรงกับใจ

~~~~>ทำได้เท่านี้ผมว่าคงใช้ได้นะครับ!!
commented Mar 12, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
ใช่พี่ เรื่องคลื่น ต้องจูนกัน จูนไม่ได้ ก็ห่างก่อน
รออากาศดี จูนใหม่ เข้าใจง่ายดีที่พี่ว่ามา
+4 votes
answered Mar 12, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
แล้วถ้าเรามอบ

 

แต่เค้าไม่รับ

 

หนูก็คงทำอะไรมไ่ด้นะคะ

 

หนูจริงใจ ส่งให้เสมอ

ทักทาย

มีมารยาท อาจมีเหวี่ยง ไปบ้าง

แต่ไม่ได้หยาบคาย

 

คิดว่าทุกๆคนก็น่ารักนะ คงจะรับรู้กันเอง
+3 votes
answered Mar 14, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ที่ครูกล่าวมาช่วยได้ทั้งหมดค่ะ ที่ต้องทำคือ ถาม และ ตอบ อย่างไม่หวั่นไหว

อยู่ให้นานที่สุด มันจะมีจุดที่ แก้ก !  

เกิดความลงตัว ทำให้ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเอง  บางเว้บอ่าน ๆ ตอบ ๆ ผ่านมานาน

หลายปี ไม่ได้ชอบเพื่อนคนนี้เลยค่ะ  แต่ความที่อยู่นานจนรู้ว่า ตัวตนที่แสดง

ออกนั้น  ไม่มีวันเปลี่ยนคือ นี่เป็นกมลสันดานของเขา จากที่คุ้นเคย ก็ แก้ก !

ให้ทักทายกันเป็นเพื่อนกันทั้งในกรอบนอกกรอบ เรื่อยมาค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...