รู้สึก & มีความคิดเห็นอย่างไร ?

+4 votes
31 views
asked Feb 24, 2015 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (892,700 points)

ทั้งๆที่เป็นคนต่างชาติ  แต่ก็ทนไม่ได้. >>>

> สิ่งที่เค้าได้รับ การอบรมสั่งสอน+ การปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ รวมทั้งกฎหมายบ้านเมืองของ

   เค้า สิ่งที่เค้าแสดงอกมาจึงเป็นคําตอบที่ดี.

> การกระทําของชายต่างชาติผู้นี้  ได้สะท้อนภาพบางอย่าง  ของสภาพสถานที่  ที่เค้าได้

   มาอาศัยอยู่เพียงชั่วคราว.

> ที่หน้าธนาคารออมสิน ถนนโพธิ์ศรี อุดรธานี   > ฝรั่ง-ชายต่างชาติ  <  คนหนึ่งทนไม่ได้  

     ที่ตู้โทรศัพท์สาธารณะถูกทำให้สกปรก เลยออกมาทำความสะอาดให้.

 

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+3 votes
answered Feb 24, 2015 by ครูแก่ (783,010 points)
เขาเป็นคนมีความสะอาดอยู่ในหัวใจครับ

สามารถสรรเสริญว่าเป็นผู้เจริญได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เราควรเอาอย่างในการทำความดีของเขาได้

และควรละอายใจที่ปล่อยให้สาธารณสมบัติมีสภาพอย่างนั้น
+3 votes
answered Feb 24, 2015 by JNS (510,290 points)
รู้สึกอายแทนคนไทย(บางคน)
ที่ชอบทำให้บ้านเมืองสกปรก
และไม่เคยช่วยเหลือสังคมในด้าน
นี้เลย..

คุณฝรั่งท่านนี้เขามีจิตใจดีและรัก
ความสะอาดครับ..
...และผมต้องขอขอบคุณจขกท.
ที่นำภาพประทับใจนี้มาฝาก
...และขอบคุณชาวต่างชาติท่านนี้
ด้วยครับ!!
+1 vote
answered Feb 25, 2015 by CallMe_JK (375,980 points)
จิตสำนึก มันสอนกันไม่ได้จริงๆค่ะ

 

งานนี้ จิตใจคนเป็นเช่นไร ส่งผลที่การคิด การกระทำ

 

รู้สึก ประเทศเรา ต้องอายเค้านะคะ ดูสิ ให้คนนอกประเทศ

มาดูแลประเทศเรา
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...