การรักษาสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไร ?

+5 votes
63 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Feb 15, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
selected Feb 18, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
สถาบันครอบครัวที่เข้มแข็งมีความสำคัญต่อประเทศชาติ
ดังคำกล่าวว่า ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่ง มั่งคั่งแบบนี้
ครอบครัวต้องมีคุณภาพคือ ทุกคนในครอบครัวมีหน้าที่และทำหน้าที่ของตัวเอง พ่อแม่มีงานมีรายได้ดูแลลูกให้เป็นคนดีคือเรียน ทำงาน มีรายได้ เท่ากับคนทุกคนในประเทศมีส่วนช่วยชาติจากการใช้ชีวิตประจำวัน
หากครอบครัวไม่เข้มแข็งแก่งแย่งกันเอง ท้อแท้ขาดกำลังใจ คนในครอบครัวติดยา งอมืองอเท้า ไม่ทำงานรัฐต้องสูญเสียทั้งค่าใช้จ่ายในสวัสดิการ ป่วยไข้ บ้านเมืองไม่สงบเพราะคดีต่าง ๆ การศึกษาไม่ได้รับความสนใจ คนทำงานเช้าชามเย็นชาม ไม่มีความคิดใหม่ ๆ ไม่มีการพัฒนาระบบ สังคมรอแต่ความช่วยเหลือจากใคร?ที่จะป้อนเงินมาบำรุง สิ่งมอมเมาได้รับความสนใจเพราะครอบครัวอ่อนแอ พ่อแม่เป็นหลักไม่ได้ ....ความล่องลอยย่อมครอบงำภาวะจิตของประชาชน เวลาที่เสียไปจะเรียกกลับ ก็ขาดปัญญาที่จะนำ คือผู้นำที่เข้มแข็งไม่เหลือ เพราะถึงวันนั้น คนรุ่นหลังจบป.ตรีอ่านหนังสือ ตีความไม่แตก !
วูบ !
ย้อนไปอ่านทั้งหมดแล้ว ช่วยกันรักษา ปรับปรุง แก้ไข ให้ครอบครัวเข้มแข็งเพื่อสนับสนุนให้ชาติมีกำลังเข้มแข็งประหนึ่งเข็มที่นำเส้นด้ายไปเย็บผ้าเป็นผืนธงกันเถิด ^__^
+3 votes
answered Feb 15, 2015 by Pa-Mok (903,790 points)

ผมขอมาปูเสื่อรอฟังคําตอบ+ขอบคุณครับ.

+3 votes
answered Feb 16, 2015 by ลิง (66,440 points)
ครอบครัวเป็นสถาบันแรก ในชีวิตของคนทุกคน
เป็นสถาบันที่เล็กแต่ กลับมีความสำคัญมากที่สุด
คนๆหนึ่งจะเป็นคนที่มีคุณภาพได้หรือไม่ ครอบครัวมีส่วนเกินครึ่งที่จะทำให้เป็น
ตั้งแต่ การปลูกฝังมารยาท-การใช้ชีวิตเบื้องต้น ไปจนถึงเรื่องคุณธรรม-ศีลธรรมและจิตสำนึกต่อส่วนรวม
ถ้าประชากรในชาติ ได้รับความอบอุ่น ได้รับการปลูกฝังที่ดี จากครอบครัว  สุดท้ายเขาเหล่านั้นจะเป็นประชากรที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ดีต่อไปค่ะครู
+2 votes
answered Feb 16, 2015 by JNS (511,530 points)
สถาบันครอบครัวคือพื้นฐาน
ความมั่นคงของสังคมครับ!!
....เปรียบกับเริ่มเรียนร.ร.ประถม
ที่ฉลาดย่อมมีความปราดเปรื่อง
ในระดับด๊อกเตอร์ครับ!!
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...