ทำอย่างไรเด็กไทยจึงจะเก่งภาษาอังกฤษ ?

+6 votes
53 views
asked Feb 12, 2015 in ภาษาต่างประเทศ by ครูแก่ (783,290 points)
โดยเฉพาะการพูดและการฟัง

อย่างน้อยก็เพื่อใช้สื่อสารกับเพื่อนใน AEC.

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Feb 13, 2015 by Pa-Mok (893,290 points)
selected Feb 16, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
>  การเรียนพิเศษกับครูที่ดีๆ >  เป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อปูพื้นฐานต่างๆ  เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแนะแนวการเรียน ก่อให้เกิดการได้ใช้งานจริงคือการทำงานเขียน ทำแบบทดสอบ การสนทนากับเพื่อนและครู ให้เกิดการเขียน การจำ ผ่านตา จะทำให้เกิดความ เคยชิน กับสิ่งเหล่านั้น.

> .การฝึก-ปฎิบัติ. ( นอกห้องเรียน )  > การอ่าน-การฟัง-การพูด จากผู้คน-เทป-ซีดี-ดีวีดี-เพลง-ภาพยนต์-คอมฯ. Youtube ฯ . ที่เป็นภาษาอังกฤษ.

> มีคู่มือ-ตำรา. > ดีๆที่เกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-คำศัพท์-คำกิริยา + Tense ต่างๆ 6 Tense ปัจจุบัน –อดีต-อนาคต.

> แต่อย่าลืมว่า. ในแต่ละบุคคล ระดับสมอง-ไหวพริบปฎิภาณ นั้นมีไม่เหมือนกัน ไม่เท่ากัน

                          >> เปรียบได้ดัง บัวใต้น้ำ-บัวสี่เหล่า. <<

 

หมายเหตุ....ขอแนะนําสถาบันสอนภาษา AUA. ( ราชดําริ )  แต่เดี๋ยวนี้มีปิดหลายสาขา+บางจังหวัดด้วย.
+4 votes
answered Feb 13, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
ต้องยอมรับนะคะ ว่าครูไทย สอนสำเนียง

วิธีการที่ไม่ธรรมชาติ คือท่องจำ

และการออกเสียงของครูก็ไม่ใช่ถูกต้อง

เด็กก็เบื่อค่ะ อยากให้กรม กระทรวงการศึกษา

มีหลักสูตรที่ดีกว่านี้ แต่เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นค่ะ

จ้างครูที่เป็นเจ้าของภาษา แต่ทำม เก็บเงินพ่อแม่เพิ่มก็ไม่รู้นะคะ

555

อีกหนทางคือ เด็กเองต้องมีใจรักภาษาค่ะ

เพราะเด็กไทย ขนาดภาษาไทยยังไม่ค่อยสนใจ หนูก็ไม่ชอบภาษาไทย แต่เอาเข้าจริง การมีความสามารถทางภาษาดีนะคะ พ่อแม่ควรสนับสนุนอีกแรง เชื่อว่า

 

อนาคตเด็กไทย จะเก่งภาษาแน่ๆค่ะ
+4 votes
answered Feb 13, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
ขอสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันที่พบในงานก่อนนะคะ

เวลานี้คนที่เรียนจบปริญญาตรีพูดไม่ได้ในลักษณะที่รู้คำในภาษาอังกฤษแต่ไม่สามารถ

ออกเสียงให้ถูกต้องจึงขาดความกล้าที่จะสื่อสาร

(เพราะฉะนั้นเวลานี้คนทำงานจะมาเรียนมากกว่าค่ะ ส่วนเด็ก ๆ ถูกกระแสสังคมพาไป

ที่โรงเรียนกวดวิชา) คนที่จะจบปริญญาตรีในปีนี้พูดได้ไม่ทุกคน ที่จบปริญญาโทแปล

บทความเองไม่ได้พูดโต้ตอบได้เพียงทักทายก็มาก งานแปลจึงยังเป็นที่ต้องการ ดังนี้

ที่เคยคิดว่า โลกสลายสำหรับงานอาชีพ เวลานี้จึงมีทางที่นึกไม่ถึงเข้ามาช้อนให้มีงาน

ทำต่อไปค่ะ

สำหรับเด็กไทยจะพูดอังกฤษให้เก่ง คนที่ขวนขวาย ชอบ จะเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะ

ที่แนะนำเด็ก ๆ คือ ตั้งใจเรียนในชั้นเรียน เปลี่ยนภาษาในอุปกรณ์อำนวยความสะดวก

ที่มีเป็นภาษาอังกฤษ แม้แต่ฝากถอนที่ตู้เอทีเอ็มให้เลือกภาษาอังกฤษ และอ่านมาก

ทำความเข้าใจความหมาย วิธีคิดของผู้เขียน....

สิ่งรอบตัวพร้อมเอื้อให้อยู่แล้ว เพียงแต่ใจจะรักไหม  เอาไหม

แต่ยังคิดอยู่ค่ะว่า เมื่อเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ สุดท้ายพวกเขาจะปรับตัวได้พูดได้ค่ะ
+4 votes
answered Feb 13, 2015 by Jasmine (236,630 points)
ตั้งเป้าหมายอย่างง่ายๆค่ะ  แต่ทำอย่างสม่ำเสมอ :  คือการตั้งเป้าหมายว่าจะต้องเปิดคำศัพท์เหล่านั้นทบทวนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และตั้งเป้าว่าจะเพิ่มคำศัพท์ 15-20 คำศัพท์ต่อสัปดาห์ อย่างสม่ำเสมอ ค่ะและฝึกอ่านออกเสียง ฝึกท่องคำศัพท์ทำความเข้าใจกับประโยคต่างๆให้ดี แค่นี้ก็เก่งได้ค่ะ ขอแค่เราพยายามที่จะทำมัน
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...