ครอบครัวขยายมีลักษณะอย่างไร ?

+5 votes
24 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+4 votes
answered Feb 9, 2015 by Jasmine (236,630 points)
selected Feb 12, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
ครอบครัวขยาย คือ ครอบครัวที่สมาชิกครอบครัวมีมาแต่เดิม โดยอาจจะมีปู่ย่า หรือตายาย หรือญาติคนอื่นๆ อาศัยรวมกับพ่อแม่และลูกหลาน ซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่มักจะพบในสังคมชนบทและชานเมือง
+3 votes
answered Feb 10, 2015 by Pa-Mok (892,700 points)

จากที่มีการบันทึก. >

ครอบครัวขยาย. >  เป็นครอบครัวที่มีครอบครัวหลักอยู่หนึ่งครอบครัว  แล้วมีครอบครัวอื่นเสริมเข้ามา เช่น
ครอบครัวเดิมมีพ่อ แม่ ลูก ภายหลังลูกแต่งงานก็ยังอาศัยอยู่ร่วมกัน เกิดมีจำนวนหลายครอบครัวขึ้น แต่
อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่หัวหน้าครอบครัวหลัก.

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...