มารยาทที่ดีในสังคมก้มหน้าควรทำอย่างไร ?

+5 votes
38 views
asked Feb 7, 2015 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (783,290 points)
จึงจะทำให้อยู่กันได้อย่างมีความสุข

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+3 votes
answered Feb 7, 2015 by JNS (510,290 points)
selected Feb 11, 2015 by ครูแก่
 
Best answer
เลือกเวลาและสถานที่ๆจะก้มหน้าให้เหมาะสม
โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนของตัวเองและ
ผู้อื่นด้วย...

หากเป็นการก้มหน้าเพื่อแชทหรือคุยกัน...นอก
จากที่กล่าวมาแล้ว..จะต้องเพิ่มมารยาทในการ
พูดคุยเข้าไปด้วย..เช่นการใช้คำสุภาพในการ
พูดคุยกัน...

ใช้เวลาให้เหมาะสมและให้เกียรติ์กันในการ
สนทนาด้วยครับ!!
------>..รอท่านต่อไปครับผม!
+3 votes
answered Feb 7, 2015 by Jasmine (236,630 points)
เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวในสังคมโลกคือเราไม่มีกฎกติกา มารยาทสากลเพียงพอที่จะมายึดโยงใช้ในมารยาทสากลในที่ทำงาน สถานที่ราชการ สถานศึกษา สถานที่สาธารณะ แม้ยามอยู่ในงานวาระต่างๆ กับคนในครอบครัว บางที่ห้องประชุมหลายแห่งที่กากบาท โทรศัพท์มือถือ (ห้ามใช้) บางที่ computer ถูกห้ามด้วย คะแต่ถ้าจะจะให้ดีก็ลดๆบ้างก็ดีคะ
+3 votes
answered Feb 8, 2015 by Pa-Mok (893,290 points)
ควรให้ความเคารพ-ไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัวซึ่งกันและกัน.
+3 votes
answered Feb 8, 2015 by เหรียญมีสองด้าน (126,990 points)
เขาจะก้มให้เขาก้ม เราชมวิวค่ะ ไม่ต้องว่าไม่ต้องชมเพราะสุดท้ายคนก้มจะรู้ตัวเอง

และเราก็ไม่ก้มหน้าเวลาที่มีคนอยู่ตรงหน้าค่ะ

ชอบมากเลย มีอยู่วันหนึ่งเด็ก ๆ เค้าเดินเป็นกลุ่มแล้วก็ด่ากันเสียงดังตอนแรกเห็น

นึกว่าทะเลาะกัน แล้วจึงได้ยินเค้าตกลงกันว่า เวลามาอยู่รวมกลุ่มให้ปิดเน็ต ปิดไป

เลยใครก้ม--- ตบ --- อย่างนี้ก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะ หุหุ
+1 vote
answered Feb 11, 2015 by CallMe_JK (376,000 points)
ปิดเสียงปุ่มกด และปิดเสียงข้อความค่ะ

 

สำคัญมาก บางคนนึกว่าอยู่บ้าน

ไปไหนๆก็รำคาญเสียงมือถือ เสียงข้อความเข้าถี่ๆมากๆเลยค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...