พระสงฆ์ สามารถธุดงค์ในเมืองได้หรือไม่

+7 votes
210 views
asked Jan 30, 2015 in ศาสนา by ลิง (66,440 points)
อย่างไร ??

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+5 votes
answered Feb 1, 2015 by แสงดาว และ ผีเสื้อ (19,250 points)
reshown May 11, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต
 
Best answer
ธุดงควัตร มี13 ประการตามนี้ (ลอกเค้ามาค่ะ)

1. ถือการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลเป็นวัตร
2. ถือการนุ่งห่มผ้าสามผืนเป็นวัตร
3. ถือการบิณฑบาตเป็นวัตร

4. ถือการบิณฑบาตไปโดยลำดับแถวเป็นวัตร
5. ถือการฉันจังหันมื้อเดียวเป็นวัตร
6. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวัตร
7. ถือการห้ามภัตตาหารที่เขานำมาถวายภายหลังเป็นวัตร

8. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร
9. ถือการอยู่โคนต้นไม้เป็นวัตร
10. ถือการอยู่อัพโภกาสที่แจ้งเป็นวัตร
11. ถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัตร

12. ถือการอยู่ในเสนาสนะตามมีตามได้เป็นวัตร
13. ถือเนสัชชิกังคธุดงค์ คือการไม่นอนเป็นวัตร
.............................

สำหรับ ธุดงควัตรในเมือง คงเป็นเรื่องของการถือการบิณฑบาตเป็นวัตร ตาม ข้อ 3 หรือข้อ 4 เท่านั้นเองค่ะ

แต่ถ้าจะอยู่ในเมือง หรือที่ชุมชนเป็นวัตร ก็คงไม่ใช่ธุดงควัตร
ใน 13 ประการนี้แล้วล่ะ แต่จะเป็นอาบัติ หรือไม่ อย่างไร
อันนี้ ดิฉันก็ไม่ทราบเช่นกันค่ะ ..

และธุดงควัตร ก็มีความหมายเพียงว่า เป็นการ ถือวัตรปฏิบัติ อย่างใดๆ ใน 13 ประการนี้เป็นปกติวิสัย เท่านั้นเองค่ะ
ไม่ได้มีข้อห้ามเพิ่มเติม ขึ้นมาอีก เช่นว่า

หากเป็นการ ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร แล้วจะเดินเป็นแถวไม่ได้
หากเดินเป็นแถวในป่า ย่อมไม่ใช่การ ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร

ซึ่งหากเราจะแปลว่า รายละเอียดของข้อปฏิบัติใดๆ
หากไม่บัญญัติชัดแจ้งว่า "ให้กระทำ"
ถือว่า การนั้น "ห้ามกระทำ"  ..

ก็จะเป็นการแปล ในลักษณะจำกัดสิทธิ ในการกระทำ
เพิ่มเติมจากข้อบัญญัติ ในเรื่องนั้นๆได้ค่ะ

จึงควรต้องแปลกลับว่า

การใดจะเป็นการต้องห้าม การนั้นต่างหาก ที่ต้องบัญญัติให้ชัดแจ้ง ว่าเป็นการห้ามมิให้กระทำ ...นะคะ

# ดิฉันเข้ามาตอบกระทู้เพียงอย่างเดียว
ไม่มีการกดแจ้งผู้ดูแล สำหรับคำตอบของเพื่อนสมาชิก
ที่ตอบอยู่ก่อนนะคะ อย่าเข้าใจผิดค่ะ
commented Feb 1, 2015 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
ชิวชิวค่ะคุณแสงดาว และ ผีเสื้อ
เราตอบเท่าที่เราตอบได้ เผื่อจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง
เราตอบอะไรยาวๆมากหรือให้ละเอียดลงไปเยอะๆไม่ค่อยเป็น
ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาตอบเพิ่มให้ความรู้กับเพื่อนๆน่ะค่ะ
commented Feb 1, 2015 by แสงดาว และ ผีเสื้อ (19,250 points)
reshown May 11, 2015 by รักวรพงศ์ ภูเก็ต
สำหรับเรา ก็ไปไม่ถึงคำตอบ ที่เจ้าของกระทู้เค้าต้องการค่ะ
เพราะเราให้ความเห็นได้เพียง
แง่มุม ของการบังคับใช้ พวก กฏ ระเบียบ ข้อบัญญัติ
อะไรต่างๆ เท่านั้นเองค่ะ

ฉะนั้นคำตอบสุดท้ายที่ว่า พระสงฆ์สามารถธุดงค์ในเมืองได้หรือไม่ อาบัติ อย่างไรหรือไม่
อันนี้เราก็ต้องขออาศัยข้อมูล ภูมิรู้ในพระไตรปิฎก เกี่ยวกับปัญหานี้
ตามที่คุณ ปลายทางแห่งฝัน ได้ถ่ายทอดเอาไว้ด้วยคน นะคะ
ขอบคุณสำหรับ ข้อมูลดีๆ ของคุณเอาไว้ ณ ที่นี้ค่ะ ~*^^"
commented Feb 2, 2015 by ลิง (66,440 points)
ขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะ  พอดี เราเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่
เห็นแต่กระแสในโลกโซเชียล ค่อนข้างแรง
เลยคิดสงสัยว่า  วัตรปฏิบัติของสงฆ์ มีในลักษณะนี้หรือไม่  อย่างไร
ได้เพื่อนๆมาเพิ่มความรู้ให้ ทำให้เราเก็ทขึ้นมาเยอะเลย
+6 votes
answered Jan 30, 2015 by Pa-Mok (900,780 points)

จากที่มีการบันทึก.

พระธุดงค์. > ที่ต้องเดินไปในเมือง ตามท้องถนน ฯ.อาจส่งผลให้การจราจรติดขัด  และมีผลกระทบต่อชุมชนนั้นๆ แต่หากคำนึงถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดของการเดินธุดงค์นั้น เกิดขึ้นเพื่อการกระตุ้นการตื่นตัวในการศึกษาปฏิบัติธรรมแก่ชาวพุทธ และหากเปรียบเทียบข้อดีกับข้อเสียของการเดินธุดงค์ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นคุ้มค่า.

พระธุดงค์. > ที่ธุดงค์ในเมิองนั้น ไม่ผิดหลักของสงฆ์-ไม่ใช่ศีลของสงฆ์ ( กฎของสงฆ์ มิได้ระบุว่าผิด )

แบบว่า  สงฆ์องค์ใดจะปฎิบัต หรือไม่ปฎิบัติก็ได้  ไม่ผิดกฎอะไร.

image

commented Jan 30, 2015 by ลิง (66,440 points)
ขอบคุณนะคะ
+7 votes
answered Jan 30, 2015 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
edited Jan 30, 2015 by ปลายทางแห่งฝัน
การเดินเป็นแถว ไม่ชื่อว่าธุดงค์ เพราะไม่มีใน๑๓วิธีที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้(จะเดินที่ไหนก็ตาม)...การเดินเป็นแถวเข้าเมือง มีเหตุผลอะไร??ทำเพื่ออะไร..ถ้าเพื่อหวังปัจจัย๔ ก็ผิดวินัยแล้ว..ถ้าเพื่ออวดโชว์ให้เขายกย่องก็ผิดอีก....ต้องถามว่ามีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาทำอย่างนี้ค่ะ

ตามเหตุและปัจจัยค่ะ

 

ขอยกตัวอย่าง1ใน13ข้อนะคะ

ข้อ อารัญญิกังคะ ละเว้นการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้าน สมาทานการอยู่ในป่าไกล 500 ช่วงคันธนู โดยจะต้องให้ตะวันขึ้นในป่า หากตัวอยู่ในบ้านตอนตะวันขึ้นเป็นอันธุดงค์แตก

ถ้ามาธุดงค์เข้าสู่คามแห่งชาวบ้าน (เข้าเมืองหลวงที่บ้านเรือนแออัด) สมาทานใกล้บ้านเรือนของฆราวาสเกิน 500 ช่วงคันธนูหรือประมาณ 500-1000 ม. และมาปรากฎในหมู่ระยะ 500 ช่วงคันธนูบ้านตนตอนตะวันขึ้นและไม่สมาทานถืออยู่ในป่า อันนี้ต้องอาบัติ ค่ะ
commented Jan 30, 2015 by ลิง (66,440 points)
ขอบคุณจ้า
เราก็สงสัยประเด็นนี้เลย
+6 votes
answered Jan 30, 2015 by ครูแก่ (790,650 points)
ได้นะครับ

แต่คงหาความวิเวกได้ลำบากมาก

คงสู้เข้าป่าจะเหมาะกว่า
commented Jan 31, 2015 by ลิง (66,440 points)
จริงครับครู
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...