ละคร period ไทยส่วนใหญ่.....

+5 votes
48 views
asked Jan 28, 2015 in ภาพยนต์ by kinetic (21,530 points)
.....มักจะเดินเรื่องในช่วงปีไหนครับ ????

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Jan 28, 2015 by Jasmine (236,650 points)
สว่นมากที่เคยดูมาก็ประมาณ รัชกาลที่5คะประมาณปีพ.ศ2400-2500คะ
0 votes
answered Jan 29, 2015 by Pa-Mok (907,190 points)
ผมไม่ทราบครับ

เพราะไม่เคยชอบดูละคร+ไม่ได้ดูมานานมากแล้ว.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...