เคยไปงานที่ได้รับ > พระราชทาน. < บ้างมั๊ย ? มีความรู้สึกเช่นใด ?

+5 votes
34 views
asked Jan 2, 2015 in คำถามอื่น ๆ by Pa-Mok (912,500 points)
เช่น.

งานมงคลสมรส. >   ที่ได้รับ. >  นํ้าสังข์พระราชทานสมรส.

งานศพ. >  ที่ได้รับ. >  ไฟพระราชทานเพลิงศพ.

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+2 votes
answered Jan 2, 2015 by JNS (511,530 points)
เคยไปหลายๆงานครับ!!
รู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่เป็นผู้ที่มีเกียรติ์ในงานนั้น
แม้ตัวเราจะเป็นแค่จุดเล็กๆ
สำหรับงานก็ตามครับ!!
+1 vote
answered Jul 13, 2015 by ลุงยิ่งใหญ่1 (38,260 points)
เคยไปทั้งสองงานครับ

ปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเกียรติต่อวงศ์ตระกูล
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...