การหมั่นพิจารณาตนเอง มีประโยชน์อย่างไร ?

+6 votes
102 views
asked Dec 20, 2014 in ศาสนา by ครูแก่ (787,630 points)

Please log in or register to answer this question.

7 Answers

+3 votes
answered Dec 21, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
selected Dec 25, 2014 by ครูแก่
 
Best answer

จำได้ว่า เมื่อไปร่วมงานสวดพิธีงานศพที่วัดชลประทานฯ นนทบุรี พระจะเทศน์สอนธรรมเรื่อง การหมั่นพิจารณาตนเองบ่อยมาก พอจะจำได้

การหมั่นพิจารณาตนเองในศาสนาพุทธหมายถึงคำสอน
อภิณหปัจจเวกขณ์ 5
ตอบว่า มีประโยชน์ คือ ความเป็นธรรมดา ๕ประการที่เราไม่อาจล่วงพ้น ได้
ช่วยตอบคำถามว่า เราควรจัดการกับชีวิตวัยต่างๆไปในระบบไหน เมื่อเข้าใจแล้ว นำไปใช้ถึงขั้นค่อยๆปล่อยวางประกอบด้วยปัญญาเป็นเรื่องไป ที่ว่าตั้งแต่เกิดถึงตาย ความเป็นไปที่แท้จริงของชีวิตว่าเป็นธรรมดาจะต้องเกิดขึ้นจะไม่เข้าต้านกระแสธรรมดาให้เกิดผลร้ายต่อร่างกายจิตใจนั่นคือเราได้ทำจิตสงบได้แล้วมองเห็นอนิจจสัญญาเป็นยารักษาใจได้ยอดเยี่ยม 
แยกพิจารณาได้ดังนี้
“เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้” 
อย่าหลงปล่อยเวลาเสียเปล่าในวัยเด็กวัยรุ่นวัยทำงานถึงกลางคน ต้องศึกษหาความรู้ใส่ตัวทำมาหากินสะสมเงินทองมีฐานะไว้ใช้ในยามชรา เพราะเมื่อเวลาเปลี่ยนทุกคนต้องแก่ไม่มียาอายุวัฒนะไม่อาจหวนกลับได้
 “เรามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้”
เตือนใจว่า มนุษย์ทุกคนหนีไม่พ้นเรื่องโรคาพยาธิ
จึงต้องรักษาสุขภาพ ออกกำลังกาย มีความรู้เลือกอาหารการกิน ปฏิบัติตนเหมาะสมเรื่องสุขอนามัย รวมถึงสุขภาพจิตเรียนรู้เรื่องทำสมาธิ จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว แม้จะบำรุงอย่างดีแล้วถึงเวลาก็ยังป่วยไข้ห้ามไม่ได้เพราะร่างกายของเราเป็นรังของโรค
 
“เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่อาจล่วงพ้นความตายไปได้”
เราควรพิจารณามรณานุสติ เพื่อความไม่ประมาทในการใช้ชีวิต และพิจารณาเห็นว่าทุกคนมีเวลาน้อยรีบทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ในชีวิตปัจจุบันและเตรียมบุญกุศลไว้ในภายหน้า
 
“เราจักต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น”
มนุษย์ทุกคนมีความทุกข์เพราะสังขารไม่เที่ยง เรารักชอบสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมสูญไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง ถ้าสิ่งนั้นยังอยู่แต่เราเองจะต้องจากไปเสียก่อน แบบทั้งสองเป็นธรรมดาของโลกจึงควรพิจารณาว่า เราต้องยอมรับ และทำความเข้าให้ถ่องแท้เมื่อเวลานั้นมาถึงจิตของเราจะสงบสุข
ดีที่ไม่หลงเสียใจเศร้าโศกแม้เสียน้ำตาแล้วไม่อาจทำให้สิ่งนั้นๆกลับคืนมา 
 
“เรามีกรรมเป็นของตน เราทำกรรมใด ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นทายาทของกรรมนั้น” 
เมื่อทุกสิ่งไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆ คือเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม๑๒  การกระทำความดีความชั่วเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผล ต่างๆเช่น ทำกรรมดีย่อมได้ผลแห่งความดี แต่ละคนต้องรับผิดชอบเป็นเจ้าของกรรม รับผลกรรมนั้นด้วยตนเอง เตือนใจเราต้องตั้งอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมสร้างกุศลกรรม ไม่ทุจริตทางกายวาจาใจด้วยเกิดความกลัวที่จะตามสนองในกาลข้างหน้า

 

 

+5 votes
answered Dec 20, 2014 by Light (300,040 points)
สวัสดีค่ะ เยอะแยะเลยค่ะ อย่างที่ทราบกัน....เตรียมงานวันคริสต์มาสยังคะ วันงานเน้นบุคลากรใส่สีเขียวแดง สวมหมวกซานต้า หรือเขากวาง เตรียมของขวัญ อิอิ!! คิดแล้วมีความสุขจัง
+5 votes
answered Dec 20, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
พิจารณาว่าเรามีข้อดีตรงไหน ก็เสียตรงไหน อะไรดีก็ทำให้ดียิ่งขึ้นไป อะไรมีดีก็ปรับปรุงแก้ไข

ก็มีแต่นำสิ่งดีมาสู่เรา ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับจิตใจ หน้าที่การงาน การใช้ชีวิต และอื่นๆ
+4 votes
answered Dec 20, 2014 by Jasmine (236,630 points)

มีประโยชน์ก็คือ รู้ว่าสิ่งไหนคือสิ่งที่ตนเองต้องการค่ะ สิ่งไหนใช่ สิ่งไหนไม่ใช่ สำรวจความต้องการในจิตใจของตนเองเสียก่อนว่าลึกๆ แล้วอะไรคือความต้องการพื้นฐานที่เรามองหาอยู่อย่างแท้จริงค่ะ

+3 votes
answered Dec 20, 2014 by ชายชาติ (26,420 points)
การหมั่นพิจารณาตนเอง มีประโยชน์อย่างไร?

ล้ำค่า ไร้ขอบเขต ตีราคาด้วยทรัพย์สินเงินทอง หรือรูปธรรมใดก็ไม่ได้เลยครับ เพราะการพิจารณาตนเอง เป็นเรื่องของจิตใจ เป็นนามธรรม แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มองเห็นได้และที่ปรากฏให้เห็นในชีวิต ที่สำคัญที่สุดคือ เราพิจารณาตามความเป็นจริง บนฐานแห่งความจริง ล้วนแล้วแต่ความจริงทุกประการหรือไม่ แล้วความจริงจะทำให้เราเป็นไท อย่างแท้จริง ความเห็นส่วนตัว ครับผม
+2 votes
answered Dec 21, 2014 by Pa-Mok (896,080 points)
จากที่มีการบันทึก....

การพริจารณาไตร่ตรอง.( ตัวเราเอง )   ก็เปรียบสเหมือน เป็นการทบทวนเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลผู้นั้น  ของตัวเราเอง  ในเรื่องต่างๆ ที่ได้ทํา  ที่ได้ผ่านมา  ซึ่งได้เคยเป็นประสบการณ์ในอดีตของ บุคคลผู้นั้น-ของตัวเราเอง  แทบทั้งสิ้น  ว่ามันมีผลเป็นประการใด ?  ผิด-ชอบ-ชั่ว-ดี ฯ  มากน้อยแค่ไหน ?

เพื่อที่จะเป็นแนวทาง ให้บุคคลผู้นั้น หรือตัวเราเอง  ได้ติดตาม แก้ไขสิ่งที่บกพร่อง สิ่งที่ทําพลาด  สิ่งที่ทําผิดนั้นๆ  ได้.
+3 votes
answered Dec 21, 2014 by ลิง (66,400 points)
ตนเตือนตนนั่นแหละ ดีที่สุด
ประมาณนี้
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...