คุณอยากใช้ชีวิตอยู่ในแบบครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย ?

+6 votes
30 views
asked Nov 8, 2014 in คำถามอื่น ๆ by ครูแก่ (782,390 points)
เพราะอะไร

Please log in or register to answer this question.

7 Answers

+2 votes
answered Nov 9, 2014 by ผักบุ้ง อาร์ต (90,630 points)
selected Nov 11, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ครอบครัวเดี่ยว แต่ติดต่อสมาคมไปมาหาสู่ ดุจครอบครัวขยาบค่ะ

เพราะ.. ประมาณว่า มากคนก็มากความ ใกล้ชิดกันเกิน ความเกรงใจก็จะไม่ค่อยมีให้กัน แล้วจะตามด้วยความบาดหมางใจกันได้ง่ายค่ะ

หากห่าง ๆ กันบ้าง.. จะทำให้คิดถึงกัน อยากพบปะเห็นหน้าพูดคุยกัน

คนเรานะคะ.. นาน ๆ เจอกัน (มัก)จะมีแต่สิ่งดี ๆ ให้กันค่ะ ^^
+4 votes
answered Nov 8, 2014 by Jasmine (236,630 points)
edited Nov 8, 2014 by Jasmine

ครอบครัวเดี่ยวค่ะ เพราะว่ามันอิสระดี 

+4 votes
answered Nov 9, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ทุกวันน้ีจะออกมาทางครอบครัวเดี่ยว.สังคมเปล่ียน.ความคิดเปล่ียน.คงเพราะธรรมชาติเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะกายสังขารน้ีก็คือธรรมชาติย่อมเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมยุคสมัยน้ันๆครับผม.ปฎิเสธไม่ได้ครับท่ีคนส่วนมากจะเป็นสังคมเดี่ยวเพราะธรรมชาติเปล่ียนแปลงไปทุกอณูของเวลาเราอาจมองดูธรรมชาติเห็น.ดิน.น้ำ.ลม.ไฟ.น่ิงๆก็ไม่เห็นจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ระบบกลไกของธรรมชาติช่ังน่าอัศจรรย์นักมีการเปล่ียนแปลงตลอดทุกๆอณูของเวลา.ด้วยความเคารพครับผม...
+3 votes
answered Nov 9, 2014 by JNS (510,290 points)
อยากอยู่แบบครอบครัวเดี่ยวครับ!!
เพราะอิสระและได้แสดงศักยภาพ
ความเป็นผู้นำครอบครัวได้อย่างมีอิสระ
และเต็มกำลังความสามารถครับ!!!
+2 votes
answered Nov 9, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
อยากอยู่แบบเป็นครอบครัวใหญ่ครับ ถ้ารักใคร่กลมเกลียว รู้สึกอบอุ่น ดีครับ
+1 vote
answered Nov 10, 2014 by Pa-Mok (891,920 points)
ครอบครัวเดี่ยว ครับ.

เพราะ..รักอิสระ ในความเป็นตัวของตัวเอง ในการกระทําต่างๆ
+1 vote
answered Nov 11, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
ครอบครัวเดี่ยว ไม่วุ่นวาย แสนสบายทั้งกายา

 

นี่แหละค่ะ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...