"ฉัน" กับ "ฉันท์" ใช้ต่างกันยังไงครับ ?

+6 votes
1,686 views

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+3 votes
answered Nov 2, 2014 by Jasmine (236,630 points)
selected Nov 4, 2014 by ครูแก่
 
Best answer

 ฉัน-สรรพนาม บุรุษที่ ๑ คำใช้แทนตัวผู้พูด
ฉัน-กิน (ใช้กับพระภิกษุ สามเณร)ฉันท์เป็นคำนาม      หมายถึง ความพอใจ, ความรักใคร่,นอกจากความหมายข้างต้นแล้ว ฉัน, ฉันท์ ยังมีความหมายอื่นอีก

ได้แก่   ฉันเป็น      คำวิเศษณ์ หมายถึง เสมอเหมือน

  ฉันท์  เป็นคำนาม หมายถึง ความพอใจ, ความรักใคร่,ความชอบใจ, ความยินดี ; ความร่วม ความคิด เช่น ลงมติเป็น เอก ฉันท์ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจ เช่น มอบฉันทะคะ  

+3 votes
answered Nov 2, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ฉัน =ใช้เรียกตัวเอง..ฉันท์=พระจะฉันท์จังหันต์แล้ว(ม้ัง)ผิดพลาดขออภัยครับผม...
+1 vote
answered Nov 3, 2014 by Pa-Mok (891,920 points)
ฉัน. > ใช้เป็นสรรพนามแทนตัวเราเอง.

ฉันท์. > ใช้ในลักษณะถ้อยคํา ที่ผู้แต่ง-กวี ได้ร้อยกรองขึ้น เพื่อให้เกิดความไพเราะ ฯ.
+2 votes
answered Nov 3, 2014 by ผักบุ้ง อาร์ต (90,630 points)

ความหมายต่างกันค่ะ..  ก็ต้องใช้ไปตามความหมายของคำนั้น ๆ ค่ะ 

แต่โดยมากแล้ว คนมักจะใช้ผิดคำ เขียนผิดคำค่ะ เช่น ที่ถูกต้องเขียนว่า พระฉันอาหาร แต่คนมักเขียนผิดเป็นว่า พระฉันท์อาหาร เป็นต้นค่ะ

สวัสดีวันจันทร์ค่ะ ^^

 

+1 vote
answered Nov 3, 2014 by ยี ช่างสงสัย (40,260 points)

ฉันท์ เป็นคำนาม หมายถึง ความพอใจ, ความรักใคร่,
ความชอบใจ, ความยินดี ; ความร่วม ความคิด

 
ฉัน – สรรพนาม บุรุษที่ ๑ คำใช้แทนตัวผู้พูด
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...