ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

การรู้จักเตือนตัวเอง มีผลดีอย่างไร ?

+4 โหวต
28 ผู้ชม ถูกถาม Oct 24, 2014 ใน คำถามอื่น ๆ โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

4 คำตอบ

+2 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด

 

 การรู้จักเตือนตัวเองมีผลดีคือจะรับรู้ในจุดเด่น และจุดด้อยของตนเองได้ เริ่มด้วยการสำรวจตนเอง โดยในขั้นนี้ต้องยอมรับกับตัวเองจริง ๆ ไม่หลอกตัวเองเพื่อที่จะหาออกมาให้ได้ว่าจากวันนี้จนถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ เรายังขาดอะไรบ้าง ความสามารถอะไร คุณลักษณะแบบใดที่ต้องการและต้องถูกเติมเต็ม อะไรที่เราทำอยู่ตอนนี้แล้วไม่ได้ไปตอบโจทย์ของอนาคตข้างหน้าคะแต่คนที่ไม่ยอมรับว่าเรามีจุดเด่นจุดด้อยอะไร สุดท้ายไม่สามารถพัฒนาและแก้ไขได้ตรงจุดจึงไม่สามารถบรรลุผลได้คะ

ถูกตอบแล้ว Oct 24, 2014 โดย Jasmine (236,630 คะแนน)
ถูกเลือก Oct 26, 2014 โดย ครูแก่
+2 โหวต
จะมีผลในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ทั้งร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และก็จะมีผลต่อสังคมรอบๆตัวเรา  ที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นในทางอ้อมได้อีกด้วย.

เพราะ..การเตือนตัวเองจะได้เปรียบในการ  เตรียมพร้อมในด้านต่างๆ  เพื่อรับกับสถานการณ์ทั้งหลายได้  มีโอกาสได้ปรับปรุงในสิ่งที่บกพร่องล่วงหน้า ทันต่อเหตุการณ์  และเป็นการส่งเสริมความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้นได้อีกด้วย   เป็นการพัฒนาตัวเอง  และสังคมไปในตัว.
ถูกตอบแล้ว Oct 24, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+3 โหวต
ทำให้เราไม่ประมาท

ทำให้เรา รู้ข้อดี ข้อเสีย

ทำให้เรา ไม่ทำผิดพลาดง่ายๆ

คิดก่อนคิด คิดก่อนพูด คิดก่อนทำ ยาก แต่ก็ดีกว่าให้คนอื่นมาเตือน
ถูกตอบแล้ว Oct 24, 2014 โดย CallMe_JK (375,980 คะแนน)
+3 โหวต
จะทำให้เป็นคนมีสติในการใช้ชีวิตไม่ประมาทครับผม...
ถูกตอบแล้ว Oct 24, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
...