มหรสพใดที่ยังเป็นที่นิยมในงานวัดแถบบ้านคุณ ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Oct 23, 2014 by Jasmine (236,630 points)
selected Oct 26, 2014 by ครูแก่
 
Best answer

หนังกลางแปลงค่ะ

image

+2 votes
answered Oct 23, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
ณ.บางบอนท่ีผมอาศัยอยู่จะมีงานประจำปีทุกปีครับก็จะมี.ลิเก.ตะกร้อลอดห่วง.หนังกลางแปง.ยิงเป้า.ปาลูกดอก.เป็นต้นครับ...
+1 vote
answered Oct 24, 2014 by Pa-Mok (893,130 points)
วัด..ในถิ่นที่ผมอยู่..วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอด์แลนด์ รัฐนิวยอร์ก..ไม่มีการจัดงานมหรสพครับ  เพราะตามกฎหมายไม่อนุญาติให้มีกิจกรรมต่างๆนอกตัวอาคารได้.

หาก..จะมี ต้องเป็นงานที่มีความสัมพันธ์กับวันที่สําคัญทางศาสนานั้นๆ + ต้องขออนุญาติ อย่างเป็นทางการ.

เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานผ้าพระกฐินทานให้ น.ส. วีรยา  ช่วยประดิษฐ์ และพุทธศาสนีกชนทั้งหลายในรัฐนิยอร์ก-รัฐใกล้เคียง  นําไปถวายพระสงฆ์ จําพรรษาถ้วนไตรมาส  เป็นการจัดงานภายในตัวอาคารภายในวัด.
+2 votes
answered Oct 24, 2014 by CallMe_JK (376,000 points)
จะเป็น คอนเสริ์ตหน่ะค่ะ

บางทีก็มีร้องฉ่อย

 

มีม้าหมุน เครื่องเล่า ปาโป่ง ตามทั่วๆไป
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...