ความหวังของบุคคลที่เป็นพ่อ-แม่สมัยนี้ ?

+6 votes
26 views

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+4 votes
answered Jun 18, 2014 by baby (5,900 points)
selected Jul 8, 2014 by Pa-Mok
 
Best answer
ลูกเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม
+3 votes
answered Jun 20, 2014 by โจ๊ก พิเศษ (116,440 points)
ให้ลูกประสบผลสำเร็จเลี้ยงตัวเองได้ มีการงานที่มั่นคง ครับผม
+3 votes
answered Jun 22, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
อยากให้ลูกได้ดีในหน้าท่ีการงาน
+2 votes
answered Aug 13, 2014 by Light (300,080 points)
ลูกเป็นพลเมืองดี มีงานทำ สุขภาพแข็งแรง และเลี้ยงดูครอบครัว
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...