ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

ถ้าไม่ได้บอกเลิกกัน อะไรเป็นสิ่งที่ตัดสินว่า.....

+6 โหวต
97 ผู้ชม
เขาหรือเธอเปลื่ยนไปแล้ว ความรู้สึกก็เปลื่ยนไป

จนถึงเวลาที่เขาและเธอ ต้องหาใครบางคนมาทดแทน ?

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีๆครับ
ถูกถาม Oct 18, 2014 ใน ความรัก โดย super_hero (41,140 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

10 คำตอบ

+6 โหวต
ความเฉยชาห่างเหินและใส่ใจความรู้สึกของกันและกันน้อยลงมากจนกลายเป็นหมดไปค่ะ
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย non (4,570 คะแนน)
reshown Oct 12, 2017 โดย Pa-Mok
+6 โหวต
มีพบย่อมมีจากเป็นเร่ืองธรรมดาสอดคล้องกับธรรมะท่ีว่า:เกิดข้ึน:ต้ังอยู่:ดับไป:ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาเช่นน้ันเอง.ครับผม...
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
+6 โหวต
เมื่อวันที่คนสองคน ได้เจอกันน้อยลง แทบไม่ได้เจอกัน
ความผูกพันธ์หวงแหนต่อกันมันลดลงเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละคือวันที่คนสองคนควรพิจารณา ยุติความสัมพันธ์ ต่อกัน
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย phattrasaya (65,100 คะแนน)
+5 โหวต
ขอเข้ามารับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายครับ.
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+5 โหวต
หายตัว หายหน้าไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่ติดต่อกลับมา..........ปิดช่องทางการติดต่อ......ถามคำพูดคำ
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
+5 โหวต

ความใส่ใจครับ

ความห่วงหาอาทรต่อกันจะมลายหายไป

เหมือนได้ตายจากกันไปแล้ว 

ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)
+6 โหวต

ประเด็นตรงตัวเลยค่ะ

"ความห่างเหิน" คือ การบอกลา "ความเฉยชา" คือ การบอกเลิก

ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย Jasmine (236,630 คะแนน)
+5 โหวต
เค้าแต่งตัวสวยกว่าปกติ  ดูแลตัวเอง

มีอะไรไม่ยอมเล่าให้ฟังเหมือนเก่า

โทรศัพท์ หรืออะไร ก็ไม่ให้เราจับ คงกลัวความลับรั่วไหล

มีเวลาให้เราน้อยลง ทั้งๆที่เวลาเอยะจะตาย

นัดเจอ ก็อ้างโน้น อ้างนี่ตลอด

 

ที่สำคัญ ตัวเราเองรู้สึกโดยสัญชาติญาณว่า

เค้าไม่เหมือนเดิม และจะไม่มีวันเหมือนเดิมด้วย
ถูกตอบแล้ว Oct 20, 2014 โดย CallMe_JK (375,980 คะแนน)
+4 โหวต
เขาไม่เหมือนเดิม ห่างๆหายๆ พยายามตัดสัมพันธุ์ ติดต่อไม่ได้ ก็ต้องดูว่าเขามีปัญหาอะไรรึเปล่าว

ถ้าไม่ใช่ ไม่สนใจเราอีกเลยจริงๆ หรือหายไปเลย คือ การบอกเลิกอ้อมๆ
ถูกตอบแล้ว Oct 20, 2014 โดย อัศวิน (136,440 คะแนน)
+2 โหวต
ขาดการติดต่อครับ  การพูดคุยน้อย ความเข้าใจก็น้อยตาม นั้นคืสัญญาบอกเหตุ อิอิ
ถูกตอบแล้ว Oct 21, 2014 โดย อาเฮียมาเอง (4,560 คะแนน)
...