ถ้าไม่ได้บอกเลิกกัน อะไรเป็นสิ่งที่ตัดสินว่า.....

+6 votes
131 views
asked Oct 18, 2014 in ความรัก by super_hero (41,390 points)
เขาหรือเธอเปลื่ยนไปแล้ว ความรู้สึกก็เปลื่ยนไป

จนถึงเวลาที่เขาและเธอ ต้องหาใครบางคนมาทดแทน ?

ขอขอบคุณทุกคำตอบที่ดีๆครับ

Please log in or register to answer this question.

10 Answers

+6 votes
answered Oct 19, 2014 by non (4,570 points)
reshown Oct 12, 2017 by Pa-Mok
ความเฉยชาห่างเหินและใส่ใจความรู้สึกของกันและกันน้อยลงมากจนกลายเป็นหมดไปค่ะ
+6 votes
answered Oct 19, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
มีพบย่อมมีจากเป็นเร่ืองธรรมดาสอดคล้องกับธรรมะท่ีว่า:เกิดข้ึน:ต้ังอยู่:ดับไป:ซ่ึงเป็นเร่ืองธรรมดาเช่นน้ันเอง.ครับผม...
+6 votes
answered Oct 19, 2014 by phattrasaya (65,370 points)
เมื่อวันที่คนสองคน ได้เจอกันน้อยลง แทบไม่ได้เจอกัน
ความผูกพันธ์หวงแหนต่อกันมันลดลงเรื่อยๆเมื่อนั้นแหละคือวันที่คนสองคนควรพิจารณา ยุติความสัมพันธ์ ต่อกัน
+5 votes
answered Oct 19, 2014 by Pa-Mok (892,700 points)
ขอเข้ามารับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายครับ.
+5 votes
answered Oct 19, 2014 by Light (300,040 points)
หายตัว หายหน้าไปอย่างไร้ร่องรอย ไม่ติดต่อกลับมา..........ปิดช่องทางการติดต่อ......ถามคำพูดคำ
+5 votes
answered Oct 19, 2014 by ครูแก่ (783,010 points)

ความใส่ใจครับ

ความห่วงหาอาทรต่อกันจะมลายหายไป

เหมือนได้ตายจากกันไปแล้ว 

+6 votes
answered Oct 19, 2014 by Jasmine (236,630 points)

ประเด็นตรงตัวเลยค่ะ

"ความห่างเหิน" คือ การบอกลา "ความเฉยชา" คือ การบอกเลิก

+5 votes
answered Oct 20, 2014 by CallMe_JK (375,980 points)
เค้าแต่งตัวสวยกว่าปกติ  ดูแลตัวเอง

มีอะไรไม่ยอมเล่าให้ฟังเหมือนเก่า

โทรศัพท์ หรืออะไร ก็ไม่ให้เราจับ คงกลัวความลับรั่วไหล

มีเวลาให้เราน้อยลง ทั้งๆที่เวลาเอยะจะตาย

นัดเจอ ก็อ้างโน้น อ้างนี่ตลอด

 

ที่สำคัญ ตัวเราเองรู้สึกโดยสัญชาติญาณว่า

เค้าไม่เหมือนเดิม และจะไม่มีวันเหมือนเดิมด้วย
+4 votes
answered Oct 20, 2014 by อัศวิน (136,440 points)
เขาไม่เหมือนเดิม ห่างๆหายๆ พยายามตัดสัมพันธุ์ ติดต่อไม่ได้ ก็ต้องดูว่าเขามีปัญหาอะไรรึเปล่าว

ถ้าไม่ใช่ ไม่สนใจเราอีกเลยจริงๆ หรือหายไปเลย คือ การบอกเลิกอ้อมๆ
+2 votes
answered Oct 21, 2014 by อาเฮียมาเอง (4,560 points)
ขาดการติดต่อครับ  การพูดคุยน้อย ความเข้าใจก็น้อยตาม นั้นคืสัญญาบอกเหตุ อิอิ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...