ครอบครัวคือ??

+4 votes
24 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Oct 18, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
selected Oct 19, 2014 by ging halai
 
Best answer

ครอบครัว คือกลุ่มของบุคคลที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน มีความใกล้ชิดกัน และอาศัยในที่เดียวกัน ความหมายของครอบครัวในทางพันธุศาสตร์จะพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทางสายเลือดเป็นหลัก แต่ในสังคม คนทั่วไปมักจะเข้าใจความหมายของครอบครัวในทางภาพลักษณ์มากกว่าทางพันธุศาสตร์

อ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7

+2 votes
answered Oct 19, 2014 by Pa-Mok (903,790 points)
ครอบครัว.. เป็นสถาบัน เล็กที่สุด  แต่กลับมีความสําคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งหมายถึง ความรัก  ความอบอุ่น  ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพราะว่ามีสายใยแห่งความรัก  ความผูกพันทางสายเลือดเดียวกัน.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...