ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

การเกิดเป็นมนุษย์ดีอย่างไร ?

+3 โหวต
43 ผู้ชม ถูกถาม Sep 24, 2014 ใน ศาสนา โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

6 คำตอบ

+3 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด
เกิดเป็นมนุษย์นี้สุดยอดเยี่ยมในการฟอกจิตให้บริสุทธิ์โดยเดินตามพระธรรมคำสอนของพระสมณโคดมพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตัวอย่างความดีของร่างมนุษย์เช่น เทพเทวดาอย่างสันดุสิตเทวราชยังมาอาศัยร่างมนุษย์ในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า

มนุษย์เป็นกายหยาบ จิตที่หยาบมองเห็นและพิจารณาทุกข์ผ่านอายตนะภายในทั้ง ๖  ที่รับเอาอารมณ์ภายนอกมา และสนองตอบในลักษณะอิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ เป็นสุขเวทนา ทุกข์เวทนา อุเบกขาเวทนา ล้วนเป็นอาการของจิตทั้งสิ้น เป็นเวทนาอันเป็นหนึ่งในขันธ์๕ เป็นทุกข์

สรุปมนุษย์มีปัญญาว่าเห็นทุกข์ชัดเจนทุกวัน ทุกลมหายใจเข้าออก และสามารถกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถูกธรรม ตรงกันข้าม กายละเอียดของโอปาปติกะเช่นเทวดา ไม่ได้มีทุกข์กันง่ายเพราะอิ่มทิพย์เป็นสุขล้วนๆ จะยกจิตสูงกว่าเป็นอริยะ เช่น โสดาบัน ฯทำได้ยากมากเพราะติดสุขเสียแล้ว ภาษาโลกๆคือติดดีในดี เป็นความยึดมั่นอย่างสูง
ถูกตอบแล้ว Sep 25, 2014 โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
ถูกแก้ไข Sep 26, 2014 โดย Miscellanous
+3 โหวต
ได้ปฏิบัติธรรมค่ะ สาธุค่ะ
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
+3 โหวต

 ดีที่ เราคือผู้มีโชค โชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์นี้แสนยาก เพราะต้องอาศัยบุญนำเกิด  เมื่อได้ความเป็นมนุษย์มา แล้ว  ก็ควรใช้ชีวิตให้ถูกต้อง  ให้สมกับที่ได้มาโดยยาก  และให้สมกับที่ได้รับสมญาว่า "ผู้มีใจสูง" ผู้มีใจสูง ย่อมตั้งตนไว้ในบุญกุศล   คือ  ทาน  ศีล  ภาวนา  ไม่ปล่อยตนให้ตกไปในบาปอกุศล  เพราะถ้าประมาทพลาด พลั้งไปกับบาปอกุศลแล้ว  โอกาสที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นยากนักการได้เกิดเป็นมนุษย์เล่า มันยากขนาดไหน กว่าที่เราจะเจอตั๋วหนังของความเป็นมนุษย์ คะ

ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Jasmine (236,630 คะแนน)
+2 โหวต
การเกิดเป็นมนุษย์คือผู้มีบุญ
ในระดับหนึ่งจากการกระทำกรรม
โดยเหตุต่างๆจนถึงพร้อมที่จะ
ก้าวข้ามความเป็นมนุษย์ต่อไป
ในภพหน้า...สู่ภพภูมิที่สูงขึ้น....
....ด้วยเหตุว่ามีสรีระที่แตกต่าง
จากชาติภูมิอื่นๆที่ตำกว่ามนุษย์

โดยมนุษย์มีสรีระที่เอื้ออำนวย
ให้กระทำแต่ความดีได้สะดวกสบาย
ในขณะที่สัตว์ทำไม่ได้
....และนี่คือสิ่งดีที่เกิดเป็นมนุษย์ครับ!!
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย JNS (510,290 คะแนน)
+2 โหวต
ดี....ตรงที่ได้รับคําจํากัดความว่า   มนุษย์เป็น > สัตว์ประเสริฐ. <  กว่าสัตว์ใดๆทั้งปวงในโลกนี้.
ถูกตอบแล้ว Sep 25, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+2 โหวต
ถือว่ามีบุญบารมีมากมายครับท่ีได้เกิดเป็นมนุษย์.ข้อดีคือจะได้ส่ังสมบุญบารมีเพ่ือภพหน้าต่อไปหรือแล้วแต่ว่าใครจะอธิฐานอย่างไรได้ด่ังใจครับผม...
ถูกตอบแล้ว Oct 20, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
...