ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

การนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น มีประโยชน์อย่างไร ?

+3 โหวต
34 ผู้ชม ถูกถาม Sep 24, 2014 ใน คำถามอื่น ๆ โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

6 คำตอบ

+3 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด
เกิดสติครับ ผมว่า เหมือนเห็นอนาคตก่อน
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย อาเฮียมาเอง (4,560 คะแนน)
ถูกเลือก Sep 25, 2014 โดย ครูแก่
หวัดดีครับอาเฮีย
+3 โหวต
เอ....ข้อนี้ผมว่าจะทําให้ตัวเรามีทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะ

เพราะ....ทุกข์ของตัวเราเองที่มีอยู่ยังแก้ไขไม่สําเร็จเลย  

แล้ว....ใยจะนึกถึงความทุกข์ของคนอื่น  หากใจเรายังมีทุกข์อยู่จะไป ห่วง - แก้ไข ให้คนอื่นได้อย่างไรกัน ?
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
+3 โหวต
ให้รู้ว่าเราไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียว.....
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
ถูกแก้ไข Sep 24, 2014 โดย Light
+3 โหวต

 บ่อยครั้งเรานึกถึงแต่ความทุกข์ของตนเอง จนไม่สนใจรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นความเมตตาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเราสามารถรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นได้ เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์ ... เราก็มีความสุขแล้ว เป็นความสุขใจที่ส่งผลถึงความสุขกายด้วย  แต่อาการเหล่านี้จะบรรเทาเบาบางลงเมื่อเรามีเมตตาจิต เราจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง ..

ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Jasmine (236,630 คะแนน)
+3 โหวต
เมื่อนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น เป็นกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์

และพิจารณาว่าเขาเป็นสัตว์โลกเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

เราต้องเป็นเช่นนั้นด้วยอย่างไม่มีทางหลบพ้น

ประโยชน์ตรงที่นอกจากเราจะได้ช่วยเขาแล้วตามกำลังโอกาสและฐานะแล้ว ทำให้เรามีสติไม่ประมาทมีจิตใจผ่องใสมีความอดทนรักษากายใจให้ปลอดภัยจากภัยร้ายทั้งหลาย
ถูกตอบแล้ว Sep 24, 2014 โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
+1 โหวต
มีประโยชน์คือจะสอนให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือเก้ือกูลกันซ่ึงจะทำให้สังคมน่าอยู่ครับ...
ถูกตอบแล้ว Oct 19, 2014 โดย Cmajer7 (255,630 คะแนน)
...