การนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น มีประโยชน์อย่างไร ?

+3 votes
36 views

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+3 votes
answered Sep 24, 2014 by อาเฮียมาเอง (4,560 points)
selected Sep 25, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
เกิดสติครับ ผมว่า เหมือนเห็นอนาคตก่อน
commented Sep 25, 2014 by ครูแก่ (783,010 points)
หวัดดีครับอาเฮีย
+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Pa-Mok (892,700 points)
เอ....ข้อนี้ผมว่าจะทําให้ตัวเรามีทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะ

เพราะ....ทุกข์ของตัวเราเองที่มีอยู่ยังแก้ไขไม่สําเร็จเลย  

แล้ว....ใยจะนึกถึงความทุกข์ของคนอื่น  หากใจเรายังมีทุกข์อยู่จะไป ห่วง - แก้ไข ให้คนอื่นได้อย่างไรกัน ?
+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Light (300,040 points)
edited Sep 24, 2014 by Light
ให้รู้ว่าเราไม่ได้ทุกข์อยู่คนเดียว.....
+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Jasmine (236,630 points)

 บ่อยครั้งเรานึกถึงแต่ความทุกข์ของตนเอง จนไม่สนใจรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นความเมตตาส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเราสามารถรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นได้ เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์ ... เราก็มีความสุขแล้ว เป็นความสุขใจที่ส่งผลถึงความสุขกายด้วย  แต่อาการเหล่านี้จะบรรเทาเบาบางลงเมื่อเรามีเมตตาจิต เราจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง ..

+3 votes
answered Sep 24, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
เมื่อนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่น เป็นกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์

และพิจารณาว่าเขาเป็นสัตว์โลกเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

เราต้องเป็นเช่นนั้นด้วยอย่างไม่มีทางหลบพ้น

ประโยชน์ตรงที่นอกจากเราจะได้ช่วยเขาแล้วตามกำลังโอกาสและฐานะแล้ว ทำให้เรามีสติไม่ประมาทมีจิตใจผ่องใสมีความอดทนรักษากายใจให้ปลอดภัยจากภัยร้ายทั้งหลาย
+1 vote
answered Oct 19, 2014 by Cmajer7 (255,630 points)
มีประโยชน์คือจะสอนให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นช่วยเหลือเก้ือกูลกันซ่ึงจะทำให้สังคมน่าอยู่ครับ...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...