มารในศาสนาพุทธ ท่านเข้าใจว่าอะไร มารมีกี่มาร ปัจจุบันมีมารหรือไม่

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Sep 15, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)

“มาร” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงาม ประกอบด้วย

  • กิเลสมาร ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความดีทั้งปวง
  • ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
  • อภิสังขารมาร หมายถึง มารที่ขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด เช่น การทำบุญแล้วยังยึดติดอยู่ในผลแห่งบุญนั้น
  • เทวปุตตมาร หมายถึง มารที่คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ห่วงพะวงอยู่ในกามสุข จนไม่อาจเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้
  • มัจจุมาร หมายถึง มารคือ ความตาย เพราะความตายเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะได้ทำความดีทั้งหลาย

ปัจุบันมารก็ยังคงมีอยู่

และ

ทำหน้าที่แห่งมารอย่างไม่ลดละเสมอ

 

อ้างอิง

http://teerapong081.wordpress.com/category/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%B7%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

commented Oct 31, 2015 by MetalElectroOnce (3,570 points)
ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
ผมจำได้ว่ามันมีวิญญาณขันธ์ ไม่ใช่หรอคับ ทำไมมีแค่ สังขาร เวทนา สัญญา ล่ะครับ
+3 votes
answered Sep 15, 2014 by Light (300,080 points)
ทักทายค่ะ ท่านปลัด....แหะๆ

มี 5 มารค่ะ ตามที่เพื่อนสมาชิกตอบไป
commented Sep 16, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 17, 2014 by Miscellanous
ท่านปลัดขิก....แน่เลย

มารก็อยู่กับผมด้วยอย่าแปลกใจ มนุษย์ทุกคนมารหลอกมารบังตามารชวนเชื่อ มารเป็นเงาของคน
commented Sep 16, 2014 by Light (300,080 points)
แอบแซวกันขำๆ ค่ะ ท่านจอมยุทธ์....ฮี่ฮี่ :))
+1 vote
answered Sep 15, 2014 by Pa-Mok (907,190 points)
ขอมารับฟังคําตอบจากท่านมหา ( เพื่อนๆ ) ทั้งหลายครับ แฮ่ๆ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...