ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

มารในศาสนาพุทธ ท่านเข้าใจว่าอะไร มารมีกี่มาร ปัจจุบันมีมารหรือไม่

Please log in or register to answer this question.

3 คำตอบ

+4 โหวต

“มาร” ในพระพุทธศาสนา หมายถึง สิ่งที่ฆ่าบุคคลให้ตายจากคุณความดี สิ่งที่ขัดขวางไม่ให้บุคคลบรรลุถึงความดีงาม ประกอบด้วย

  • กิเลสมาร ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งเป็นตัวขัดขวางความดีทั้งปวง
  • ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
  • อภิสังขารมาร หมายถึง มารที่ขัดขวางมิให้หลุดพ้นจากสังสารวัฏ คือ การเวียนว่ายตายเกิด เช่น การทำบุญแล้วยังยึดติดอยู่ในผลแห่งบุญนั้น
  • เทวปุตตมาร หมายถึง มารที่คอยขัดขวางเหนี่ยวรั้งบุคคลให้ห่วงพะวงอยู่ในกามสุข จนไม่อาจเสียสละออกไปบำเพ็ญคุณความดีที่ยิ่งใหญ่ได้
  • มัจจุมาร หมายถึง มารคือ ความตาย เพราะความตายเป็นตัวการตัดโอกาสที่จะได้ทำความดีทั้งหลาย

ปัจุบันมารก็ยังคงมีอยู่

และ

ทำหน้าที่แห่งมารอย่างไม่ลดละเสมอ

 

อ้างอิง

http://teerapong081.wordpress.com/category/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%B7%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%88%E0%B8%8D%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

ถูกตอบแล้ว Sep 15, 2014 โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)
ขันธมาร ได้แก่ รูป เวทนา สังขาร สัญญา สังขาร เป็นความหลงในสภาพที่มีการปรุงแต่งขึ้น
ผมจำได้ว่ามันมีวิญญาณขันธ์ ไม่ใช่หรอคับ ทำไมมีแค่ สังขาร เวทนา สัญญา ล่ะครับ
+3 โหวต
ทักทายค่ะ ท่านปลัด....แหะๆ

มี 5 มารค่ะ ตามที่เพื่อนสมาชิกตอบไป
ถูกตอบแล้ว Sep 15, 2014 โดย Light (300,040 คะแนน)
ท่านปลัดขิก....แน่เลย

มารก็อยู่กับผมด้วยอย่าแปลกใจ มนุษย์ทุกคนมารหลอกมารบังตามารชวนเชื่อ มารเป็นเงาของคน
แอบแซวกันขำๆ ค่ะ ท่านจอมยุทธ์....ฮี่ฮี่ :))
+1 โหวต
ขอมารับฟังคําตอบจากท่านมหา ( เพื่อนๆ ) ทั้งหลายครับ แฮ่ๆ
ถูกตอบแล้ว Sep 15, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
...