คุณน้อมนำพระธรรมเข้าสู่จิตใจโดยวิธีไหนบ่อยๆ ?

+4 votes
45 views

Please log in or register to answer this question.

5 Answers

+4 votes
answered Sep 15, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
selected Sep 17, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ต้องสัมมาทิฏฐิ อันดับแรกคือทำความเห็นให้ตรง รักษาศีล๕สม่ำเสมอ ฟังคำสอนของพระภิกษุสงฆ์

ฝึกอบรมจิตด้วยการทำสมถะสมาธิ(องค์ธรรมในมรรค๘)เพื่อมีจักษุอินทรีย์ ฯมีสติสัมปชัญญะทุกกิริยา เมื่อมีโอกาสพิจารณากรรมฐานเมื่อธรรมปรากฏต่อหน้าเป็นปัจจุบันเช่นเห็นศพบนศาลามรณานุสติกรรมฐาน พบเห็นสาวโป๊เปลือยอสุภกรรมฐาน เดินจงกรมเห็นในกายกายคตาสติกรรมฐาน นั่งสมาธิอานาปานสติกรรมฐาน ดอกไม้ร่วงโรยอนิจสัญญา แต่ละวันมีอารมณ์ทางอายตนะ๖รู้ชัดว่าเป็นอิฏฐารมณ์อนิฏฐารมณ์ บอกว่าไม่ใช่ของเราทั้งนั้นมันเกิดแต่มีเหตุปัจจัยให้จิตพิจารณาอย่าคิด

ธรรมปรากฎอยู่รอบตัวเราเลยหละมีให้ดูน้อมเข้ามาในจิตเป็นปัจจุบันให้พิจารณาทุกวัน อยู่ที่ใครจะเห็นหรือไม่เพราะธรรมะไม่มีป้ายบอกไว้ถึงมีก็อ่านไม่ออก

ทุกวันตื่นขึ้นมาลงมาไหว้พระกล่าวไตรสรณคมณ์น้อมจิตเข้าพักที่ฐานสติแป้บนึง วันอาทิตย์ไปทำวัตรที่วัดสุทัศน์ฯเป็นการน้อมพระธรรมเข้าสู่จิตประจำ
commented Sep 15, 2014 by Light (300,080 points)
ท่านปลัดรู้จริงนะเนี่ย อิอิ
+5 votes
answered Sep 15, 2014 by CallMe_JK (376,460 points)
การฟังค่ะ ชอบฟังธรรม

 

หรือจะอ่าน ก็ได้ แล้วปฏิบัติตามอีกที ได้เท่าที่พอทำได้
+4 votes
answered Sep 15, 2014 by Light (300,080 points)

laughเริ่มจากความตระหนักในผลของกรรมค่ะ  สังเกตสัตว์ต่างๆที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากการโดนทำร้าย ความอดอยากและเจ็บป่วยที่น่าสังเวช ชวนให้เราเกรงกลัวค่ะ ไม่อยากเกิดมาในสภาพนั้น ไม่อยากเกิดในอบาย หรือเป็นสัตว์นรก......ใครจะว่า งมงายบ้าบอไม่เต็มบาท ก็แล้วแต่ค่ะ. ชีวิตใครชีวิตมัน  

จึงพยายามศึกษาพระธรรม ฟังเทศน์ฟังธรรม น้อมนำพระธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มากที่สุด

+4 votes
answered Sep 15, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
วิธีที่ทำบ่อยๆคือ น้อมใจลงสู่ธรรม โดยการปฎิบัติภาวนาตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์

ให้เข้าใจในสภาวธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมาอย่างแท้จริงค่ะ
+2 votes
answered Sep 16, 2014 by Pa-Mok (907,190 points)
ผมห่างวัด-ห่างพระครับ

มาขอรับฟังจาก เพื่อนๆ    และท่านมหา ทั้งหลายก็แล้วกันคงไม่ว่ากันนะ

สาธุ  อาแมน.  แฮ่ๆ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...