การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในชาติอาเซียน มีประโยชน์อย่างไร ?

+3 votes
247 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Sep 14, 2014 by Pa-Mok (913,500 points)
selected Sep 15, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
>  ทําให้ได้เห็นความแตกต่าง   ได้เข้าใจถึงสิ่งที่ได้พบเห็น   และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น  เลือกรับในสิ่งที่ดีๆ สิ่งที่เหมาะสม กับสังคม-ประเทศของเรา  นํามาดัดแปลง เพื่อให้เข้ากันได้ดีกับวัฒนธรรมเดิมที่เรามีอยู่.

และ...ยังมีผลที่ต่อเนื่องในทางอื่นอีกเช่น.....

 >  ในการพัฒนามนุษย์-สิ่งแวดล้อมของสภาพความเป็นอยู่.

  >   ในการคุ้มครองสวัสดิการทางสังคม ที่นําข้อแตกต่างที่ดีมาใช้.

  >    ในการลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในสังคม-วัฒนธรรมระหว่างประเทศ.
+2 votes
answered Sep 13, 2014 by admin (53,010 points)
แต่ละประเทศมีวัฒนธรรมที่ต่างกัน การได้รู้ถึงวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนทำให้เราสามารถนำข้อดีมาปรับใช้กับประเทศของเราได้ครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...