มีเหตุไม่สมควร(ไม่ปกติ)อันใดที่จะทำให้ภิกษุจะขอสึก

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

+2 votes
answered Sep 12, 2014 by Pa-Mok (907,190 points)
>  ขอนําเรื่องราวนี้ มาประกอบเป็นคําตอบของคําถามนี้.>>>

 >  จากเรื่องของ....อดีตพระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก.  อดีตพระภิกษุชาวญี่ปุ่น ที่บวชในพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท  คณะมหานิกาย.

 

 >  พระอาจารย์ มิตซูโอะ  คเวสโก  ได้ปรากฏเป็นข่าวว่า >> ลาสิขาบทแล้วอย่างกระทันหัน. <<   เพราะ เหตุผลว่า ที่ต้อง >> ลาสิกขาบทไปเพราะต้องการมีครอบครัว. <<  และได้จดทะเบียนสมรสกับนางสุทธิรัตน์  มุตตามระ  อายุ 52 ปี ที่ จังหวัด อิวะเตะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 6/28 2556.
commented Sep 12, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 12, 2014 by Miscellanous
ขออนุญาตเจาะจงพุทธดำรัส อย่าไปออกชื่อใครเลยครับเดี๋ยวประเด็นจะเปลี่ยน
เอาแต่เหตุที่จะสึก ชัดๆครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...