ทำไมพระเตมีย์จึงแกล้งใบ้และเหตุใดไม่ยอมรับขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา ?

+4 votes
40 views

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Sep 13, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
selected Sep 13, 2014 by Miscellanous
 
Best answer
เพราะมุ่งกวังอย่างเดียวที่จะให้พ้นจากการเป็นพระเจ้าแผ่นดิน  เพื่อจะได้ไม่ต้องออกคําสั่งให้ลงอาญาใคร.
+2 votes
answered Sep 11, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
ผมขออนุญาติเอาคําตอบของ เทศน์ธรรมมาสน์ฉบับที่ 81 มาตอบคําถามนี้ครับ.

เพราะท่านรู้ว่า ถ้าหากเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นผู้นําประชาชน ต้องสั่งประหารชีวิตนักโทษ  แล้วท่านบังเอิญยังรักษาทิพจักขุญาณได้อยู่ ท่านเห็นอยู่ก่อนแล้วว่าชาติก่อนท่านทํามา ท่านตกนรกเสียนับไม่ได้ ท่านก็เลยว่า  ถ้าเราขืนเป็นคนปรกติดีต่อๆไป  พระบิดาก็จะยกสมบัติให้เรา  เราก็ต้องไปทําอย่างนี้อีก เดี๋ยวก็ลงนรกอีก  ท่านเลยแกล้งทําเป็นใบ้เสีย.
commented Sep 12, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
เป็นคำตอบที่......ถูกต้องครับ
๑.ยังงี้ผู้พิพากษาทุกคน มิตกนรกกันก่อนไปสวรรค์ หรือขึ้นสวรรค์ครบเวลากลับมาตกนรก น่าเศร้า
๒. มีหลวงพ่อองค์หนึ่งตอบคำถามว่า  ทำตามหน้าที่ไม่ผิด เอ๊ะยังงง
....................................................
คำถามว่า ทำไมต้องไบ้ละไม่เห็นตอบ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...