ภัย ๔ อย่างนี้ เมื่อบุคคลกำลังลงน้ำคือภัยเพราะคลื่น ภัยเพราะจระเข้ ภัยเพราะน้ำวน ภัยเพราะปลาร้าย

+4 votes
77 views
asked Sep 9, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)
ภัย๔อย่าง คลื่น จระเข้ น้ำวน ปลาร้าย หมายถึงอะไร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+1 vote
answered Sep 10, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
selected Sep 10, 2014 by Miscellanous
 
Best answer
ผม ขอนําคําสั่งสอนของหลวงปู่แสง  ญาณวโร มาตอบครับ.

ภัยจากคลื่น.   คือความดื้อดึง ไม่อดทนเชื่อฟังต่อโอวาทที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน.

ภัยจากจรเข้.   คือการเห็นแก่ปาก  แก่ท้อง  เห็นแก่หลับ  แก่นอน ไม่บําเพ็ญเพียร.

ภัยจากนํ้าวน.   คือ กามคุณ 5อย่าง  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  ใครที่หลงติด  จนถอนตัวไม่ออก

                       ถอนตัวไม่ขึ้น มีแต่แต่จะถลําตัวตํ่าลง กัยกามคุณทั้ง5นี้.

ภัยจากปลาร้าย.  คือ มาตุคาม  ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ทรงสั่งสอนพระอานนท์ไว้ก่อนที่ท่านจะเสด็จแรินิพาน  ว่า

ควรหลีกเลี่ยงไม่พบปะด้วย  หากจําต้องพบปะก็ไม่พูดด้วย

หากจําต้องพูดด้วย  ก็ควรพูดด้วยความสํารวมมีสติ.

 

ขอขอบคุณที่แนะนําแห่งแนวทางครับ.
commented Sep 10, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ

เปรียบเทียบกับ จาตุมสูตร ที่ ๗.
http://www.84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=13&A=3508&Z=3666

ตามพระสูตรต่างกันนิดๆตรง ภัยคลื่น หมายถึง ในความโกรธและความแค้น อันนี้ภาษาไทย

ตามที่ตอบมาภาษาบาลีอาจหมายถึง ความดื้อดึง ไม่อดทนเชื่อฟังต่อโอวาทที่ครูบาอาจารย์
commented Sep 11, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
ขอขอบคุณครับที่ได้ขยายความอธิบายให้แจ่มแจ้ง.
+2 votes
answered Sep 10, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)
สาธุธรรมที่ปรากฎครับ
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...