พระพุทธเจ้าตรัสกับองคุลิมาลว่า "เราหยุดแล้วแต่ท่านยังไมหยุด" หมายความว่าอย่างไร ?

+5 votes
824 views
asked Sep 6, 2014 in ศาสนา by Miscellanous (129,060 points)
edited Sep 6, 2014 by Miscellanous

แต่องคุลิมาล วิ่งตามไม่ทันยิ่งไล่ยิ่งห่าง คงจะงง งง กับคำกล่าวนี้

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Sep 6, 2014 by Pa-Mok (906,390 points)
เราหยุดแล้ว....ความหมาย. เรา..ละแล้วซึ่ง  รัก  โลภ  โกรธ  หลง  กิเลสตัณหาราคะ ทั้งปวงทั้งมวลประดามีในโลกนี้แล้ว  และโลกหน้า.

แต่ที่ท่านยังไม่ยอมหยุดนั้น...ความหมาย.  ท่านยังลุ่มหลงมัวเมาในกิเลส ตัณหากามราคะ  ลาภยศสรรคเสริญสุข  ยึดมั่นถือมั่นมิได้ปล่อยวาง.
commented Sep 6, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
เห็นด้วยครับ
+3 votes
answered Sep 6, 2014 by ครูแก่ (790,650 points)

หมายความว่า

พระพุทธองค์ทรงหยุดจากกิเลสตัณหาทั้งปวงแล้ว

แต่องคุลิมาลนั้นยังไม่หยุดจากการทำไม่ดีต่างๆ เลย

image

 

commented Sep 6, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
ถูกต้องแล้วครับ
+3 votes
answered Oct 21, 2014 by Cmajer7 (255,670 points)
หยุดเท่าน้ันเป็นตัวสำเร็จ(คำของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำ)
+2 votes
answered Oct 21, 2014 by อาเฮียมาเอง (4,560 points)
ท่านเปรียบอารมณ์โกรธ คนไม่มีอารมณ์โกรธหน้าตาสดชื่น แต่คนโกรธหน้าตาเบี้ยวข้าง
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...