ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ

การใส่ใจกับสิ่งใดมากไป จะมีผลเสียอย่างไร ?

+3 โหวต
17 ผู้ชม ถูกถาม Sep 5, 2014 ใน ศาสนา โดย ครูแก่ (781,730 คะแนน)

Please log in or register to answer this question.

2 คำตอบ

+2 โหวต
 
คำตอบที่ดีที่สุด

ใส่ใจมากไม่ดีแน่

ความรักในวัยเรียน

สำหรับผู้หญิงเป็นการเล่นกับไฟ ผู้ชายถ้าผิดหวังจะเสียใจมากพิการใจไปเลย

การเล่นการพนัน

ที่ยั่วยุไม่ว่าจะได้จะเสียคิดแต่จะเข้าข้่างตัวเองตามืดบอดจากความจริงมีแต่หายนะ

ร้ายกว่าไฟไหม้บ้าน ร้ายกว่าโจรปล้นสิบครั้ง ว่าไปนั่น

ถูกตอบแล้ว Sep 5, 2014 โดย Miscellanous (129,060 คะแนน)
ถูกเลือก Sep 6, 2014 โดย ครูแก่
+2 โหวต
ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นๆ  ว่ามีผลออกมาทางใด...

ถ้าใส่ใจกับ การเรียน  การทํางาน  ครอบครัว  สุขภาพ ฯ.  ด็ไม่มีผลเสียอะไร

ถ้าใส่ใจกับ  สิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆ  สิ่งที่ผิดกฎหมาย  สิ่งที่ขัดต่อศีลธรรม ฯ  ก็จะมีผลในทางลบตามมา มาก-น้อย ขึ้นกับก่รกระทําใน้หตุการณ์นั้นๆ
ถูกตอบแล้ว Sep 5, 2014 โดย Pa-Mok (891,100 คะแนน)
...