คำว่า Hate Speech กับ Free Speech คืออะไร ? ยกตัวอย่างด้วยครับ

+4 votes
325 views
asked Aug 29, 2014 in ภาษาต่างประเทศ by Miscellanous (129,060 points)
edited Aug 30, 2014 by Miscellanous

..................................................................................................................

ขอบคุณทั้งสองท่านที่แวะเข้ามาตอบ @ Jasmine Pa-Mok 

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 29, 2014 by Jasmine (236,630 points)

Hate speech = คำด่าทอ-หยาบคาย(เพื่อมุ่งร้ายอาฆาต หมิ่นประมาท ดูหมิ่น ทำลายนะ หยาบคายมีระหลายระดับ) ด่าโคตรเหง้าพ่อแม่เยส ด่าโคตรเหง้าศักราช โชว์ของลับประดับประโยค อารมณ์เข้าว่า โพสท์ฮะยำตำบอน ไม่แคร์เหตุผล กูศรัทธา ห้ามแตะแคะแกะเกา แซวแบบไร้ซึ่งการเคารพในความแตกต่างหลากหลาย เอะอะก็อ้างสัตว์สารพัดชนิดมาใส่ในบทสนทนา ตลอดจนกูไม่เชื่อแบบมึงมึงผิด เช่น มึงเชื่อไม่เหมือนกูจงตายไปซะ ด้วยว่า ในหลายกรณี Hate Speech มักมีข้อความ หมิ่นประมาท การดูหมิ่นซึ่งหน้า ความลามก และการยุยงให้ก่ออาชญากรรม รวมอยู่ด้วย

Free Speech = วิพากษ์ วิจารณ์ ให้ความเห็น บนความไม่หยาบคาย เคารพความแตกต่าง เห็นไม่เหมือนกันก็ไม่ล้อเลียนกัน ฟังกันอย่างเคารพ ไม่เชื่อเหมือนกันก็ไม่ต้องตบบ้องหูกัน แค่ต่างคนต่างจาก แม้จะคาใจบ้างแต่ก็เข้าใจว่าแตกต่างกัน เคารพในเหตุผลส่วนตัวของแต่ละฝ่าย ไม่บังคับให้ใครเชื่ออย่างที่เราเชื่อ วิพากษ์วิจารณ์โดยอยู่บนพื้นฐานของความไม่มุ่งอาฆาตมาดร้าย ทำลายให้ผู้อื่นเสื่อมเสียหรือลดคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นจ้า

+3 votes
answered Aug 29, 2014 by Pa-Mok (892,700 points)
>  Free Speech. > สิ่งที่มี เกิดขึ้นในระบบประชาธิปไตย  เป็นเสรีภาพในการพูด-แสดงออก  ในขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายต่างๆ  และไม่ก้าวก่ายสิทธิส่วนตัว-ส่วนบุคคล-มนุษยชน ของผู้อื่น.

 >  ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงที่ได้ทรง พระราชทานแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. เมื่อ..

   >  คนอื่น..จะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย  เมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่  แต่เราพออยู่พอกิน  และขอให้ทุกคนมีความปราถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทํางานดั่งจิตอธิฐาน ปณิธาจุดมุ่งหมายในแง่นี้ ในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน  ไม่ใช่รุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกิน  มีความสงบนั้น ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ  ถ้ารักษาความพออยู่พอกินนั้นได้  เราก็จะยอดยิ่งยวด.<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 >   Hate Speech. > เป็นวาทกรรมคําพูด - การสื่อสารในรูปแบบลักษณะที่ทําให้ ก่อเกิดความเกลียดชัง ถากถาง ดูถูกเปรียบเทียบ ชอบด่า ให้ร้ายอีกฝ่าย โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์ทางการเมือง เปรียบเสมือนสงครามนํ้าลาย เกิดเป็นปมขัดแย้งที่รุนแรง มากยิ่งกว่าการใช้อาวุธ แฃะถ้าสะสมไว้นาน ก็จะนําไปสู่ความรุนแรงทางกายภาพ.

  >  ณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ.  หรือ ไอ้เต้น.  เผาเลยพี่น้อง มึงยึด กูเผา    พี่น้องถือขวดเปล่ามาคนละขวด  นํ้ามันไม่ต้อง มาหาเอาข้างหน้า  มาเอาที่กรุงเทพฯ.  กรุงเทพฯ ก็กลายเป็นทะเลเพลิงแล้ว   เผาเลยครับพี่น้อง เผาเลย ผมรับผิดชอบเอง  ใครจะเอาผิดมาเอาที่ผม.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...