ครอบครัวของคุณได้เริ่มฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่ AEC. หรือยัง ?

+4 votes
45 views
asked Aug 29, 2014 in ภาษาต่างประเทศ by ครูแก่ (783,290 points)
เช่น  การใช้คำศัพท์ง่ายๆ หรือประโยคที่ใช้บ่อยๆ ในชีวิตประจำวัน กับทุกคนในบ้าน เป็นต้น

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 29, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
selected Sep 6, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ในครอบครัวจะใช้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนน่ะค่ะ

เลยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากค่ะ
+3 votes
answered Aug 29, 2014 by Pa-Mok (893,290 points)
เปล่าครับ   ผมไม่เคยฝึกการพูด การใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  เพื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเลย.

  แต่....ได้เคยฝึก   และในปัจจุบันนี้  ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ( US.-English )    เพื่อการดํารงชีวิตในประเทศตะวันตกโดยเฉพาะ.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...