การตกข่าวมีผลเสีย อย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

6 Answers

+2 votes
answered Aug 21, 2014 by JNS (510,290 points)
selected Sep 6, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
ด้วยการดำเนินชีวิตที่แตกต่าง
การตกข่าวจึงมีผลแตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับภาวะปัจจุบันของการ
ประกอบอาชีพด้วย..
....ผลเสียต่ออาชีพที่เกี่ยวกับการ
อัพเดทข้อมูลและข่าวสาร(มีมาก)
....ผลเสียต่ออาชีพที่พึ่งพาตนเอง
เช่นตามชนบทนั้นดูเหมือนจะไม่
ค่อยมีผลเสียมากนัก
(ผลกระทบมากน้อยต่างกันตามลำดับ)ครับ!
commented Aug 21, 2014 by JNS (510,290 points)
แต่การรู้ข้อมูลข่าวสารย่อมเกิด
ผลดีอย่างแน่นอนครับ!!
+3 votes
answered Aug 21, 2014 by Kaze (12,260 points)
ตกขาวบ่อยๆ ต้องหาหมอแล้ว

ระวังมะเร็งช่องคลอด
commented Oct 21, 2017 by Pa-Mok (892,700 points)
คําถาม..ตกข่าว
แต่..สายตาดันเห็นเป็น..ตกขาว
ความคิด.. เลยพาไปยัง..ช่องคลอด
+4 votes
answered Aug 21, 2014 by admin (53,010 points)
1.เราจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องครับ

2. เราจะเสียโอกาส เช่น ถ้าสมมุติรัฐบาลจะแจกเงิน ถ้าเราตกข่าวก็อดครับผม
+3 votes
answered Aug 21, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
edited Aug 21, 2014 by Miscellanous

ไปอยู่หลังเขามานะสิ

................................................................................................................................................

"ตกขาวบ่อยๆ ต้องหาหมอแล้ว"

ไปหาหมอ หึหึ

พยาบาล  คนไข้แพ้ยา คุณหมอสั่งยาอะไรให้คนไข้หญิงนี้

หมอ        ยาหม่อง ทาตรงที่เป็น คนไข้บอกว่าตกเขา

พยาบาล  มิน่าละ คนไข้บ่นไม่หยุด แสะชิไห  ๆ ๆ ๆ

หมอ        อือ แล้วยังไง

พยาบาล  คนไข้เป็น โตะเขา หมายถึง ตกขาว

หมอ         !!!!!

+4 votes
answered Aug 21, 2014 by Light (300,040 points)
เพิ่มเติมค่ะ.....ทำให้คุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องค่ะ

และไม่ทันเหตุการณ์ อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เช่น เส้นทางไหนปิดซ่อมแซม ห้ามผ่าน ,  มีเสือหลุดจากป่าเข้ามาในหมู่บ้าน,  ระวังโรคติดต่อชนิดใหม่
+2 votes
answered Aug 22, 2014 by Pa-Mok (892,700 points)
ไม่รู้ถึงรายละเอียด  ความคืบหน้า  ข้อมูลล่าสุด ของข่าวนั้นๆ.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...