เมื่อมี > ความเห็นต่าง. < ขัดแย้งกัน ในหมู่คณะ ควรวางตัว-แก้ไขอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

+3 votes
answered Aug 20, 2014 by ครูแก่ (783,290 points)
ขอแยกระดับความเห็นดังนี้ครับ

 

1. ถ้าเป็นเรื่องทั่วๆ ไป  สัพเพเหระ  สนุกๆ  ก็ให้ถกเถียงกันไปเถอะ เพราะถึงจะหาข้อยุติได้ ก็ไม่เป็นประโยชน์กับใคร แค่มีความสนุกสนานกันเท่านั้น

2. ถ้าเป็นเรื่องหลักการ  ต้องหาที่มาของหลักการและเหตุผลของเรื่องนั้นๆ

3. ถ้าเป็นเรื่องวิชาการ ต้องมีทฤษฎีรองรับ มีผลการวิจัยมาอ้างอิง

 

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องวางตัวเป็นผู้ยอมรับฟังทั้งเหตุและผล
+2 votes
answered Aug 20, 2014 by Light (300,040 points)
เพิ่มเติมค่ะ ควบคุมอารมณ์ให้หนักแน่น แยกแยะเรื่องงานจากเรื่องส่วนตัว รับฟังทุกฝ่ายและวางตัวเป็นกลาง...
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...