พูดเป็น คือ พูดอย่างไร ?

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

+3 votes
answered Aug 14, 2014 by Miscellanous (129,060 points)
selected Aug 17, 2014 by ครูแก่
 
Best answer
พูดได้ใคร ๆก็พูด ทำได้ แต่พูดเป็นต้องฝึก คือ

พูดให้เขาเข้าใจอย่างที่เราต้องการ จากใจถึงใจด้วยภาษาที่ทันทีพูดจบ

มีจุดหมายให้เขาเป็นพวกเดียวกับเรา ด้วยการเปิดใจผู้ฟังก่อนแล้วเข้าไปนั่งในหัวใจผู้ฟัง

ต้องรู้จิตวิทยาเกี่ยวกับผู้ฟัง อายุ อาชีพ สิ่งที่เขาสนใจ พูดนำก่อน แล้วพูดเรื่องจริง ที่เป็นประโยชน์กับเขา พูดให้เขาเห็นด้วย
+4 votes
answered Aug 14, 2014 by Pa-Mok (893,130 points)
คือ....การที่ต้องมีความคิดให้รอบครอบ  มีสติก่อนที่จะ พูด หรือจะต้องกลั่นกรองคําพูดก่อน  เพราะ....

 คําพูดนั้นละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก.
+4 votes
answered Aug 14, 2014 by ปลายทางแห่งฝัน (101,820 points)
พูดเป็นคือ พูดถูกที่ ถูกเวลา และถูกบุคคลค่ะ

3 อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการพูดค่ะ
+3 votes
answered Aug 14, 2014 by Jasmine (236,630 points)
edited Aug 14, 2014 by Jasmine

คนพูดเป็น คือ คนที่คิดให้รอบคอบ มีสติก่อนที่จะพูด หรือกลั่นกรองคำพูดให้ละเอียดอ่อนเสียก่อน แล้วค่อยพูด เพราะคำพูดยิ่งละเอียดอ่อนลึกซึ้งเท่าไร ก็ยิ่งสามารถเจาะใจคนฟังได้ลึก และประทับใจได้นานเท่านั้น ตรงกันข้ามคำพูดยิ่งหยาบเท่าไร ก็ยิ่งระคายทั้งหู ระคายทั้งใจมากเท่านั้นคะ 

 

  

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...