พ่อแม่จะส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานได้อย่างไร ?

+5 votes
26 views
asked Aug 11, 2014 in การศึกษา by ครูแก่ (783,290 points)
ให้เขาสามารถฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนได้อย่างคล่องแคล่วสมวัย

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

+4 votes
answered Aug 11, 2014 by Jasmine (236,630 points)
selected Sep 6, 2014 by ครูแก่
 
Best answer

สำหรับพ่อแม่แล้ว เราสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็กๆ ได้โดยให้ความสนใจกับการเรียนและบทเรียนของลูกอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเท่าไรนัก แต่เราก็สามารถสนับสนุนพวกเขาได้หลายวิธีค่ะเช่น

พยายามสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ประกอบการเรียนที่ใช้ในโรงเรียน

ติดตามพัฒนาการและเข้าร่วมกิจกรรมวันผู้ปกครองอย่างสม่ำเสมอ

ตรวจเช็คว่าวันนี้ลูกมีการบ้านอะไรบ้างเป็นประจำทุกวัน และจัดเวลาทำการบ้านให้กลายเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันของพวกเขาคะ

+3 votes
answered Aug 11, 2014 by Light (300,040 points)
ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับลูกค่ะ อ่านและเล่านิทานภาษาอังกฤษ
+2 votes
answered Aug 11, 2014 by Pa-Mok (893,290 points)
ส่งเสริมโดย.....การให้เรียนพิเศษ ในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ หรือวันธรรมดา นอกเวลาเรียนปรกติ ตามโรงเรียนสอนภาษาทั่วไป.

 แต่....ขอแนะนํา   AUA. สถานสอนภาษา ที่ดี-ได้ผล  ( ต้องขึ้นอยู่กับบุคคลผู้นั้นด้วย )

 สถาบัน  AUA.  มีมาตราฐานในการสอนที่ถูกหลัก-ถูกต้อง-เป็นธรรมชาติ มาก.
ยินดีต้อนรับสู่ AnswerThai.com เว็บไซต์สำหรับ ถาม-ตอบ แบบง่ายๆสำหรับทุกคนที่มีคำถามคาใจครับ
...